Actievoorwaarden 15% korting op een woonverzekering

Inhoud actie

 • De 15% kortingsactie is van toepassing op de Univé inboedel- en/of opstalverzekering.
 • De 15% korting is geldig voor de duur van 1 jaar en gaat in vanaf de ingangsdatum van de verzekering. De korting vervalt daarna automatisch.
 • Worden er aanvullende modules worden bijgesloten op een al lopende woonverzekering van Univé? In dat geval is de actie niet geldig.
 • Onder een nieuwe afgesloten woonverzekering van Univé wordt het volgende verstaan:
  Een nieuw afgesloten woonverzekering die binnen de actieperiode is afgesloten en uiterlijk binnen 1 jaar ingaat. Dit betekent dat de polis uiterlijk op 31 maart 2024 moet ingaan om van de actiekorting te profiteren.
 • Deze actie is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen of acties van Univé Noord-Holland.

Voor wie?

 • Alleen personen die zich in de periode van 1 september 2022 t/m 31 maart 2023 via de actiepagina (www.unive-noordholland.nl/korting-op-een-woonverzekering) aanmelden voor de 15% kortingsactie en vervolgens via een Univé-adviseur van de Univé-winkel Zwolle een nieuwe woonverzekering afsluiten, ontvangen het eerste jaar 15% korting op de woonverzekering.
 • Deelname aan deze actie staat open voor mensen die woonachtig zijn in het werkgebied van Univé Zwolle. Univé Zwolle is onderdeel van Univé Noord-Holland.
 • Deelname is voorbehouden aan meerderjarige personen met een vaste woon- en/of verblijfplaats die zich in de actieperiode hebben aangemeld voor deze actie.
 • Deelname aan deze actie staat open voor mensen die de afgelopen 3 maanden geen woonverzekering van Univé afgesloten.
 • De actie geldt niet voor bestaande klanten met een woonverzekering van Univé.
 • Personeel van Univé is uitgesloten van deelname.

Looptijd actie

 • De actie loopt van 1 september t/m 31 maart 2023.
 • Univé Noord-Holland behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden de actie (voorwaarden) te wijzigen en/of de actie te verlengen en/of voortijdig te stoppen en/of op te schorten.
 • Indien sprake is van een dergelijke wijziging zal deze worden vermeld op deze pagina.
 • In het geval de actie om wat voor reden dan ook wordt gestopt, gewijzigd of opgeschort dan is Univé Noord-Holland niet aansprakelijk voor eventuele schade en hebben de Univé klanten ook geen recht op schadevergoeding.

Privacy

 • De Univé privacyverklaring (zie www.unive.nl/privacy) en de AVG is van toepassing op de persoonsgegevens die u ons in verband met deze actie verstrekt of heeft verstrekt.  

Algemeen

 • Deze actie wordt georganiseerd door: Univé Noord-Holland in Heerhugowaard, M. de Klerkweg 1, 1703 DK Heerhugowaard. K.v.K. nummer 37118787.     

Aansprakelijkheid

 • Deelname aan de actie van Univé Noord-Holland is geheel voor eigen risico. Univé Noord-Holland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook vóór, tijdens of na deelname aan de actie.
 • In geval van geconstateerde onregelmatigheden bij deelname aan deze actie wordt de deelnemer onherroepelijk van deelname uitgesloten.

Disclaimer

 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Univé Noord-Holland aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig is. Univé Noord-Holland is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade, veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar websites van derden, steeds tenzij in geval van opzet of grove schuld van Univé Noord-Holland.
 • Univé Noord-Holland is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van doorgelinkte internetsites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.
 • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze actie, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige, komen toe aan Univé Noord-Holland.

Gebondenheid aan actievoorwaarden

 • Door deelname aan deze actie verklaart u zich akkoord met de actievoorwaarden.