Actievoorwaarden

Inhoud actie

 • De winactie ‘Speurneuzen opgelet!’ is een actie van  Univé Noord-Holland.
 • Deze winactie wordt uitgezet tijdens de Avondvierdaagse in het Waarland op 7 t/m 10 juni 2022.
 • Deelname aan deze actie staat open voor mensen die woonachtig zijn in het werkgebied van Univé Schagen. Deze Univé-winkel is onderdeel van Univé Noord-Holland.
 • Meedoen met de winactie kan t/m 17 juni 2022. 

Inhoud winactie

 • Door tijdens de wandeling het aantal mensen van Univé te tellen en dit aantal op het winkaartje in te vullen en in te leveren bij de Univé tent bij de finish, doe je mee aan de winactie. De prijs gekoppeld aan deze actie is een Univé Dopper waterfles.
 • Deze winactie geldt alleen voor personen die zich hebben aangemeld via het winkaartje dat wordt uitgedeeld tijdens de Avondvierdaagse in het Waarland.
 • Uiterlijk 1 juli 2022 wordt er telefonisch contact opgenomen met de betreffende winnaar.
 • De winnaar dient de Dopper in de betreffende winkel op te halen. De waterfles wordt niet naar een adres verstuurd.
 • Door deelname aan deze actie ga je akkoord dat wij jouw naam, adres, telefoon en e-mailgegevens gebruiken t.b.v. deze actie.
 • De actie geldt in de gestelde looptijd.
 • Deze winactie is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen of acties van Univé Noord-Holland.
 • De Dopper waterfles kan niet worden ingewisseld voor geld.
 • Deze actie geldt alleen als je woont in het werkgebied van Univé Schagen.
 • Personeel van Univé is uitgesloten van deelname.

Voor wie?

 • Doe je mee aan de Wandelvierdaagse Waarland of ben je hierbij betrokken? 
 • Woon je in het werkgebied van Univé Schagen?

Dan mag je deelnemen aan deze actie.

Privacy

 • De Univé privacyverklaring (zie www.unive.nl/privacy) en de AVG is van toepassing op de persoonsgegevens die je ons in verband met deze actie verstrekt of heeft verstrekt.

Algemeen

 • Deze actie wordt georganiseerd door Unive Noord-Holland in Heerhugowaard, M. de Klerkweg 1, 1703 DK Heerhugowaard. KvK nummer 37118787.     

Gebondenheid aan actievoorwaarden

 • Door deelname aan deze actie verklaar je jezelf akkoord met de actievoorwaarden van deze actie.

Disclaimer

 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Univé Noord-Holland aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig is. Univé Noord-Holland is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade, veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar websites van derden, steeds tenzij in geval van opzet of grove schuld van Univé Noord-Holland.
 • Univé Noord-Holland is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van doorgelinkte internetsites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.
 • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze actie, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige, komen toe aan Univé Noord-Holland.
 • Deelname aan de actie van Univé Noord-Holland is geheel voor eigen risico. Univé Noord-Holland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook vóór, tijdens of na deelname aan de actie.
 • In geval van geconstateerde onregelmatigheden bij deelname aan deze actie wordt de deelnemer onherroepelijk van deelname uitgesloten.
Bijzonderheden
 • Deze actie is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen of acties van Univé Noord-Holland.
 • Univé Noord-Holland behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden de actie (voorwaarden) te wijzigen en/of de actie te verlengen en/of voortijdig te stoppen en/of op te schorten.
 • Indien sprake is van een dergelijke wijziging zal deze worden vermeld op deze pagina en voorzien van een datum waarop de wijziging ingaat.
 • In het geval de actie om wat voor reden dan ook wordt gestopt, gewijzigd of opgeschort dan is Univé Noord-Holland niet aansprakelijk voor eventuele schade en hebben de Univé klanten ook geen recht op schadevergoeding.