Actievoorwaarden

Inhoud actie

 • Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie van Univé Nieuwkoop.
 • Deelname aan deze actie staat open voor mensen die woonachtig zijn in het werkgebied van Univé Nieuwkoop. Deze Univé-winkel is onderdeel van Univé Noord-Holland.
 • Meedoen met de actie kan tot 1 juli 2022. 

Inhoud actie

 • Als u zich via een adviseur van Univé Nieuwkoop aanmeldt voor een afspraak  ontvangt u een cadeaubon ter waarde van 15 euro om te besteden bij Coop Noorden. 
 • U ontvangt de bon na afloop van de afspraak met de Univé adviseur. Indien het gaat om een telefonische afspraak dan wordt de bon per post opgestuurd. 
 • Door deelname aan deze actie gaat u akkoord dat wij uw naam, adres, telefoon en e-mailgegevens gebruiken t.b.v. deze actie.
 • De actie geldt in de gestelde looptijd en zolang de voorraad strekt.
 • Deze actie is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen of acties van Univé Noord-Holland.
 • De cadeaubon kan niet worden ingewisseld voor geld.
 • De cadeaubon is geldig tot 1 juli 2022. 
 • Deze actie geldt alleen als u woont in het werkgebied van Univé Noord-Holland.
 • Deelname is voorbehouden aan meerderjarige personen met een vaste woon- en/of verblijfplaats in Nederland.
 • Personeel van Univé is uitgesloten van deelname.

Voor wie?

 • Bent u via deze pagina of een Univé adviseur geattendeerd op deze actie?
 • Woont u in het werkgebied van Univé Nieuwkoop?
 • Bent u 18 jaar of ouder en heeft u een  vaste woon- en/of verblijfplaats in Nederland?

Dan mag u deelnemen aan deze actie.

Privacy

 • De Univé privacyverklaring (zie www.unive.nl/privacy) en de AVG is van toepassing op de persoonsgegevens die u ons in verband met deze actie verstrekt of heeft verstrekt.

Algemeen

 • Deze actie wordt georganiseerd door Unive Noord-Holland in Heerhugowaard, M. de Klerkweg 1, 1703 DK Heerhugowaard. KvK nummer 37118787.     

Gebondenheid aan actievoorwaarden

 • Door deelname aan deze actie verklaart u zich akkoord met de actievoorwaarden van deze actie.

Disclaimer

 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Univé Noord-Holland aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig is. Univé Noord-Holland is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade, veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar websites van derden, steeds tenzij in geval van opzet of grove schuld van Univé Noord-Holland.
 • Univé Noord-Holland is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van doorgelinkte internetsites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.
 • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze actie, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige, komen toe aan Univé Noord-Holland.
 • Deelname aan de actie van Univé Noord-Holland is geheel voor eigen risico. Univé Noord-Holland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook vóór, tijdens of na deelname aan de actie.
 • In geval van geconstateerde onregelmatigheden bij deelname aan deze actie wordt de deelnemer onherroepelijk van deelname uitgesloten.
Bijzonderheden
 • Deze actie is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen of acties van Univé Noord-Holland.
 • Univé Noord-Holland behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden de actie (voorwaarden) te wijzigen en/of de actie te verlengen en/of voortijdig te stoppen en/of op te schorten.
 • Indien sprake is van een dergelijke wijziging zal deze worden vermeld op deze pagina en voorzien van een datum waarop de wijziging ingaat.
 • In het geval de actie om wat voor reden dan ook wordt gestopt, gewijzigd of opgeschort dan is Univé Noord-Holland niet aansprakelijk voor eventuele schade en hebben de Univé klanten ook geen recht op schadevergoeding.