Actievoorwaarden Kerstbalactie

Voor wie?

 • Ben je tenminste 18 jaar en heb je een vaste woon- en/of verblijfplaats in Nederland?
 • Ben je middels een actiekaart in de Univé-winkel Alkmaar, Bovenkarspel, Den Helder, Schagen, Wormer, Volendam of Zwolle op deze pagina gekomen? 
 • Woon je in het werkgebied van Univé Noord-Holland?

Dan mag jij meedoen aan onze actie! Veel succes!

Inhoud actie

 • Bezoekers van de Univé-winkels in Alkmaar, Bovenkarspel, Den Helder, Haarlem, Nieuwkoop, Schagen, Wormer, Volendam en Zwolle kunnen via een kaart een andere persoon nomineren voor het ontvangen van een kerstpakket.
 • De genomineerde persoon moet woonachtig zijn in Nederland.
 • De deelnemer gaat ermee akkoord dat de volledig ingevulde actiekaart tijdens de actieperiode in de kerstboom van de betreffende winkel wordt opgehangen. 
 • Per winkel worden 3-10 cadeaupakketten verloot tussen de deelnemers.
 • Elk kerstpakket heeft een minimale waarde van €25 en een maximale waarde van €50.
 • De winnaars worden per winkel blind gekozen uit alle inzendingen door één van de adviseurs van de betreffende winkel.
 • De winnende deelnemers worden telefonisch benaderd.
 • Er worden 3 pogingen per telefoon ondernomen om elke winnaar te bereiken. Indien we een winnaar niet telefonisch kunnen bereiken, wordt na 3 pogingen een nieuwe winnaar getrokken.
 • De winnende deelnemers halen samen met hun genomineerde persoon het kerstpakket op in de betreffende Univé-winkel. Moment wordt overlegd met betreffende winkel.
 • De datum en tijd voor het ophalen van de prijs wordt afgesproken met de betreffende Univé-winkel.
 • Univé Noord-Holland neemt géén contact op met de genomineerde personen.
 • Het kerstpakket is niet inwisselbaar tegen geld.
 • Univé Noord-Holland neemt uitsluitend als de deelnemer klant is/wordt zijn/haar gegevens op in onze administratie.
 • De actie geldt in de gestelde looptijd en zolang de voorraad van de actiekaarten strekt.
 • Personeel van Univé (Noord-Holland) is uitgesloten van deelname.

Looptijd actie

 • De actie loopt van 6 december t/m 22 december 2023.
 • Univé Noord-Holland behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden de actie (voorwaarden) te wijzigen en/of de actie te verlengen en/of voortijdig te stoppen en/of op te schorten.
 • Indien sprake is van een dergelijke wijziging zal deze worden vermeld.

Aansprakelijkheid

 • In het geval de actie om wat voor reden dan ook wordt gestopt, gewijzigd of opgeschort dan is Univé Noord-Holland niet aansprakelijk voor eventuele schade en hebben de Univé Noord-Holland klanten ook geen recht op schadevergoeding.
 • Deelname aan de actie van Univé Noord-Holland is geheel voor eigen risico. Univé Noord-Holland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook vóór, tijdens of na deelname aan de actie.
 • In geval van geconstateerde onregelmatigheden bij deelname aan deze actie wordt de deelnemer onherroepelijk van deelname uitgesloten.

Privacy

 • De Univé privacyverklaring (zie www.unive.nl/privacy) en de AVG is van toepassing op de persoonsgegevens die u ons in verband met deze actie verstrekt of heeft verstrekt.  

Algemeen

 • Deze actie wordt georganiseerd door:
 • Univé Noord-Holland in Heerhugowaard, M. de Klerkweg 1, 1703 DK Heerhugowaard. K.v.K. nummer 37118787.     

Gebondenheid aan actievoorwaarden

 • Door deelname aan deze actie verklaart u zich akkoord met de actievoorwaarden.

Disclaimer

 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Univé Noord-Holland aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig is. Univé Noord-Holland is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade, veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar websites van derden, steeds tenzij in geval van opzet of grove schuld van Univé Noord-Holland.
 • Univé Noord-Holland is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van doorgelinkte internetsites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.
 • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze actie, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige, komen toe aan Univé Noord-Holland.