Actievoorwaarden

Voor wie?

 • Bezoekers van de inspiratiesessie ‘Overwinnen’ ontvangen na afloop het boek ‘Overwinnen’ cadeau. Deze actie is georganiseerd door Univé Noord-Holland.
 • Deelname aan deze actie staat open voor mensen boven de 18 jaar die zich hebben aangemeld voor de ‘Overwinnen’ inspiratiesessie en woonachtig zijn in het werkgebied van Univé Noord-Holland.

Inhoud actie

 • De klant ontvangt het boek ‘Overwinnen’ cadeau na afloop van de inspiratiesessie ‘Overwinnen’ op 22 juni.
 • Per huishouden ontvangt u maximaal 1 boek ‘Overwinnen’ cadeau.
 • Door deelname aan deze actie gaat u akkoord dat wij uw naam, adres, telefoon en e-mailgegevens gebruiken t.b.v. deze actie.
 • Deze actie geldt alleen voor klanten uit het werkgebied van Univé Noord-Holland.
 • De actie geldt zolang de voorraad strekt.
 • Deelname is voorbehouden aan meerderjarige personen met een vaste woon- en/of verblijfplaats in Nederland.
 • Deze actie is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen of acties van Univé Noord-Holland.
 • Personeel van Univé is uitgesloten van deelname.

  Looptijd actie

 • Univé Noord-Holland behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden de actie (voorwaarden) te wijzigen en/of de actie te verlengen en/of voortijdig te stoppen en/of op te schorten.
 • In het geval de actie om wat voor reden dan ook wordt gestopt, gewijzigd of opgeschort dan is Univé Noord-Holland niet aansprakelijk voor eventuele schade en hebben de Univé klanten ook geen recht op schadevergoeding.

Privacy

 • De Univé privacyverklaring (zie www.unive.nl/privacy) en de AVG is van toepassing op de persoonsgegevens die u ons in verband met deze actie verstrekt of heeft verstrekt.  

Algemeen

 • Deze actie wordt georganiseerd door:
 • Univé Noord-Holland in Heerhugowaard, M. de Klerkweg 1, 1703 DK Heerhugowaard. K.v.K. nummer 37118787.     

Disclaimer

 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Univé Noord-Holland aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig is. Univé Noord-Holland is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade, veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar websites van derden, steeds tenzij in geval van opzet of grove schuld van Univé Noord-Holland.
 • Univé Noord-Holland is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van doorgelinkte internetsites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.
 • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze actie, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige, komen toe aan Univé Noord-Holland.