Actievoorwaarden risicogesprek met rookmelder cadeau

Voor wie?

 • Deelname aan deze actie staat open voor iedereen boven de 18 jaar die zich via de e-mail heeft aangemeld voor een risicogesprek met een Univé adviseur in één van de Univé winkels van Univé Noord-Holland en woonachtig is in het werkgebied van Univé Noord-Holland.
 • Onder een risicogesprek wordt een afspraak verstaan met een adviseur over onder meer de woonverzekeringen.

Inhoud actie

 • Univé hecht veel waarde aan het voorkomen en beperken van risico’s. Omdat per 1 juli a.s. een rookmelderverplichting geldt voor alle woningen in Nederland, gaan wij graag daarover met u in gesprek. Samen gaan we na welke risico’s u op het gebied van uw woning loopt en hoe u deze kunt beperken en/of verzekeren. Natuurlijk beslist u zelf of u dit wilt. Na afloop van dit risicogesprek over uw woonverzekeringen ontvangt u van ons een rookmelder met 10 jaar garantie cadeau.
 • De rookmelder wordt meegegeven in combinatie met een risicogesprek over uw woonverzekeringen in de Univé-winkels van Univé Noord-Holland. Maximaal 1 rookmelder per huishouden.
 • De actie geldt in de gestelde looptijd en zolang de voorraad strekt.
 • Deelname is voorbehouden aan meerderjarige personen met een vaste woon- en/of verblijfplaats in Nederland.
 • Deze actie is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen of acties van Univé Noord-Holland.
 • De rookmelder kan niet worden ingewisseld voor geld.
 • Personeel van Univé is uitgesloten van deelname.

  Looptijd actie

 • De actie loopt van 9 mei 2022 t/m 1 augustus 2022.
 • Univé Noord-Holland behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden de actie (voorwaarden) te wijzigen en/of de actie te verlengen en/of voortijdig te stoppen en/of op te schorten.
 • Indien sprake is van een dergelijke wijziging zal deze worden vermeld op unive-noordholland.nl/actievoorwaarden-rookmelder.
 • In het geval de actie om wat voor reden dan ook wordt gestopt, gewijzigd of opgeschort dan is Univé Noord-Holland niet aansprakelijk voor eventuele schade en hebben de Univé klanten ook geen recht op schadevergoeding.

Privacy

 • De Univé privacyverklaring (zie www.unive.nl/privacy) en de AVG is van toepassing op de persoonsgegevens die u ons in verband met deze actie verstrekt of heeft verstrekt.  

Algemeen

 • Deze actie wordt georganiseerd door:
 • Univé Noord-Holland in Heerhugowaard, M. de Klerkweg 1, 1703 DK Heerhugowaard. K.v.K. nummer 37118787.     

Aansprakelijkheid

 • Univé Noord-Holland is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit de actie.
 • Deelname aan de actie van Univé Noord-Holland is geheel voor eigen risico. Univé Noord-Holland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook vóór, tijdens of na deelname aan de actie.
 • In geval van geconstateerde onregelmatigheden bij deelname aan deze actie wordt de deelnemer onherroepelijk van deelname uitgesloten.

Disclaimer

 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Univé Noord-Holland aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig is. Univé Noord-Holland is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade, veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar websites van derden, steeds tenzij in geval van opzet of grove schuld van Univé Noord-Holland.
 • Univé Noord-Holland is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van doorgelinkte internetsites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.
 • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze actie, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige, komen toe aan Univé Noord-Holland.

Gebondenheid aan actievoorwaarden

 • Door deelname verklaart u zich akkoord met de actievoorwaarden van deze actie.

Actievoorwaarden rookmelderbatterijen

Voor wie?

 • De ophaalactie is een actie van Univé Noord-Holland.
 • Deelname aan deze actie staat open voor iedereen boven de 18 jaar die in de actieperiode via e-mail bericht heeft ontvangen over het ophalen van twee rookmelderbatterijen bij één van de Univé-winkels van Univé Noord-Holland en woonachtig is in het werkgebied van Univé Noord-Holland.

Inhoud actie

 • Klant mag maximaal twee rookmelderbatterijen per huishouden ophalen.
 • De rookmelderbatterijen moeten worden opgehaald in één van onze Univé-winkels van Univé Noord-Holland en worden niet opgestuurd.
 • De actie geldt in de gestelde looptijd en zolang de voorraad strekt.
 • Deelname is voorbehouden aan meerderjarige personen met een vaste woon- en/of verblijfplaats in Nederland.
 • Deze actie is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen of acties van Univé Noord-Holland.
 • De rookmelderbatterijen kunnen niet worden ingewisseld voor geld.
 • Personeel van Univé is uitgesloten van deelname.

  Looptijd actie

 • De actie loopt van 9 mei 2022 t/m 1 juli 2022.
 • Univé Noord-Holland behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden de actie (voorwaarden) te wijzigen en/of de actie te verlengen en/of voortijdig te stoppen en/of op te schorten.
 • Indien sprake is van een dergelijke wijziging zal deze worden vermeld op deze pagina.
 • In het geval de actie om wat voor reden dan ook wordt gestopt, gewijzigd of opgeschort dan is Univé Noord-Holland niet aansprakelijk voor eventuele schade en hebben de Univé klanten ook geen recht op schadevergoeding.

Privacy

 • De Univé privacyverklaring (zie www.unive.nl/privacy) en de AVG is van toepassing op de persoonsgegevens die u ons in verband met deze actie verstrekt of heeft verstrekt.  

Algemeen

 • Deze actie wordt georganiseerd door:
 • Univé Noord-Holland in Heerhugowaard, M. de Klerkweg 1, 1703 DK Heerhugowaard. K.v.K. nummer 37118787.     

Aansprakelijkheid

 • Univé Noord-Holland is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit het gebruik van de rookmelderbatterijen.
 • Deelname aan de actie van Univé Noord-Holland is geheel voor eigen risico. Univé Noord-Holland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook vóór, tijdens of na deelname aan de actie.
 • In geval van geconstateerde onregelmatigheden bij deelname aan deze actie wordt de deelnemer onherroepelijk van deelname uitgesloten.

Disclaimer

 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Univé Noord-Holland aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig is. Univé Noord-Holland is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade, veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar websites van derden, steeds tenzij in geval van opzet of grove schuld van Univé Noord-Holland.
 • Univé Noord-Holland is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van doorgelinkte internetsites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.
 • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze actie, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige, komen toe aan Univé Noord-Holland.

Gebondenheid aan actievoorwaarden

 • Door deelname verklaart u zich akkoord met de actievoorwaarden van deze actie.