Actievoorwaarden e-book met slaaptips voor volwassenen

Inhoud actie

 • Het e-book met slaaptips voor volwassenen is een actie van Univé Noord-Holland.
 • Het e-book is gezamenlijk eigendom van Univé Noord-Holland en slaapexpert Merijn van de Laar.
 • De aanvrager ontvangt na het invullen van het aanvraagformulier, per e-mail een link waarmee het e-book met de slaaptips gedownload kan worden.
 • Het e-book met de slaaptips is gratis.
 • Het doorsturen van het e-book naar derden is niet toegestaan.
 • Door het downloaden van het e-book ga je akkoord dat wij jouw naam, adres, telefoon en e-mailgegevens gebruiken t.b.v. deze actie.
 • Bij interesse in een Verzekeringscheck neemt een Univé-adviseur contact met je op om een (telefonische) afspraak in te plannen.
 • Het downloaden van het e-book is alleen toegestaan aan de personen die zich hebben aangemeld via de landingspagina van deze actie.
 • Het downloaden van het e-book geldt in de gestelde looptijd.
 • Het downloaden van het e-book is voorbehouden aan meerderjarige personen.

Looptijd actie

 • De actie loopt van 1 augustus 2024 tot 31 december 2025.
 • Univé Noord-Holland behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden de actie (voorwaarden) te wijzigen en/of het downloaden van het e-book te verlengen en/of voortijdig te stoppen en/of op te schorten.
 • Indien sprake is van een dergelijke wijziging zal deze worden vermeld op deze pagina.
 • In het geval het downloaden van het e-book om wat voor reden dan ook wordt gestopt, gewijzigd of opgeschort dan is Univé Noord-Holland niet aansprakelijk voor eventuele schade en hebben de Univé klanten ook geen recht op schadevergoeding.

Aansprakelijkheid

 • Het e-book met de slaaptips is in 2024 samengesteld. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Univé Noord-Holland en Merijn van Laar aan het e-book hebben besteed, is het mogelijk dat de informatie onvolledig is of niet meer actueel. Univé Noord-Holland is hiervoor niet aansprakelijk evenals voor enige (gevolg)schade, veroorzaakt door niet-actuele informatie, technische of redactionele fouten of nalatigheden die in het e-book voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van dit e-book of de vermeldingen en links naar websites van derden.
 • Het downloaden van het e-book is geheel voor eigen risico. Univé Noord-Holland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook vóór, tijdens of na downloaden van het e-book.
 • Univé Noord-Holland is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van doorgelinkte internetsites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.
 • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van het e-book, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out of overige, komen toe aan Univé Noord-Holland.

Privacy

 • De Univé privacyverklaring (zie www.unive.nl/privacy) en de AVG is van toepassing op de persoonsgegevens die u ons in verband met deze actie verstrekt of heeft verstrekt.  

Algemeen

 • Deze actie wordt georganiseerd door:
 • Univé Noord-Holland in Heerhugowaard, M. de Klerkweg 1, 1703 DK Heerhugowaard. K.v.K. nummer 37118787.     

Gebondenheid aan actievoorwaarden

 • Door deelname aan deze actie verklaar je je akkoord met de actievoorwaarden.

Disclaimer

 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Univé Noord-Holland aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig is. Univé Noord-Holland is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade, veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar websites van derden, steeds tenzij in geval van opzet of grove schuld van Univé Noord-Holland.
 • Univé Noord-Holland is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van doorgelinkte internetsites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.
 • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze actie, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige, komen toe aan Univé Noord-Holland.