Actievoorwaarden

Voor wie?

 • De winactie ‘win een Victor Veilig pop’ is een actie van  Univé Noord-Holland.
 • Deelname aan deze actie staat open voor mensen boven de 18 jaar die zich in de actieperiode aanmelden voor deze actie.
 • Deelname aan deze actie staat open voor mensen die woonachtig zijn in het werkgebied van Univé Noord-Holland. Tot het werkgebied van Univé Noord-Holland behoren de volgende Univé-winkels: Univé Alkmaar, Univé Bovenkarspel, Univé Den Helder, Univé Haarlem, Univé Hoorn, Univé Heerhugowaard, Univé Nieuwkoop, Univé Schagen, Univé Volendam, Univé Wieringerwerf, Univé Wormer en Univé Zwolle.

Inhoud actie

 • Door deelname aan deze actie gaat u akkoord dat wij uw naam, adres, telefoon en e-mailgegevens gebruiken t.b.v. deze actie.
 • Bij het geven van toestemming voor een Verzekeringscheck wordt er door een Univé-adviseur contact met u opgenomen.
 • De Verzekeringscheck vindt plaats in een van de bovengenoemde Univé-winkels, telefonisch of via beeldbellen.
 • Deelname is voorbehouden aan meerderjarige personen met een vaste woon- en/of verblijfplaats in Nederland.
 • Deze actie is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen of acties van Univé Noord-Holland.
 • Personeel van Univé is uitgesloten van deelname.

  Looptijd actie

 • De actie loopt van 15 januari 2023 tot 1 maart 2023.
 • Begin maart wordt er telefonisch contact opgenomen met de betreffende winnaars.
 • De winnaars dienen de Victor Veilig in de betreffende winkel op te halen. De Victor Veilig pop wordt niet naar een adres verstuurd.
 • Univé Noord-Holland behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden de actie (voorwaarden) te wijzigen en/of de actie te verlengen en/of voortijdig te stoppen en/of op te schorten.
 • Indien sprake is van een dergelijke wijziging zal deze worden vermeld op deze pagina.
 • In het geval de actie om wat voor reden dan ook wordt gestopt, gewijzigd of opgeschort dan is Univé Noord-Holland niet aansprakelijk voor eventuele schade en hebben de Univé klanten ook geen recht op schadevergoeding.

Privacy

 • De Univé privacyverklaring (zie www.unive.nl/privacy) en de AVG is van toepassing op de persoonsgegevens die u ons in verband met deze actie verstrekt of heeft verstrekt.  

Algemeen

 • Deze actie wordt georganiseerd door:
 • Univé Noord-Holland in Heerhugowaard, M. de Klerkweg 1, 1703 DK Heerhugowaard. K.v.K. nummer 37118787.     

Aansprakelijkheid

 • Deelname aan de actie van Univé Noord-Holland is geheel voor eigen risico. Univé Noord-Holland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook vóór, tijdens of na deelname aan de actie.
 • In geval van geconstateerde onregelmatigheden bij deelname aan deze actie wordt de deelnemer onherroepelijk van deelname uitgesloten.

Disclaimer

 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Univé Noord-Holland aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig is. Univé Noord-Holland is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade, veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar websites van derden, steeds tenzij in geval van opzet of grove schuld van Univé Noord-Holland.
 • Univé Noord-Holland is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van doorgelinkte internetsites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.
 • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze actie, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige, komen toe aan Univé Noord-Holland.

Gebondenheid aan actievoorwaarden

 • Door deelname aan deze actie verklaart u zich akkoord met de actievoorwaarden.