Actievoorwaarden

Voor wie?

 • Deelname aan deze actie staat open voor mensen boven de 18 jaar die in de actieperiode – zich via de Facebook Wooncheck advertentie en/of de Wooncheck landingspagina’s – aanmelden voor een Wooncheck.
 • Onder een Wooncheck wordt verstaan een gratis en vrijblijvend adviesgesprek met een Univé adviseur over de opstal- en/of inboedelverzekering die tussen 28 januari en uiterlijk 1 mei 2019 plaatsvindt.

Inhoud actie

 • De klant ontvangt een cadeau naar keuze.
 • De klant kan kiezen uit een rookmelder, een blusdeken of een TV-simulator (led-lamp).
 • Deelnemers aan de actie ontvangen hun gekozen cadeau zo snel mogelijk nadat de Wooncheck heeft plaatsgevonden. De Wooncheck kan telefonisch of in één van de 14 Univé-winkels van Univé Noord-Holland plaatsvinden.
 • Het cadeau kan worden opgehaald bij de dichtstbijzijnde Univé-winkel van Univé Noord-Holland. Lukt dit niet dan kan het cadeau eventueel per post worden opgestuurd.
 • Door deelname aan deze actie gaat u akkoord dat wij uw naam, adres, telefoon en e-mailgegevens gebruiken t.b.v. deze actie.
 • Deze actie geldt alleen voor klanten uit het werkgebied van Univé Noord-Holland.
 • De actie geldt in de gestelde looptijd en zolang de voorraad strekt.
 • Deelname is voorbehouden aan meerderjarige personen met een vaste woon- en/of verblijfplaats in Nederland.
 • Personeel van Univé (Noord-Holland) is uitgesloten van deelname.

Bijzonderheden

 • Deze actie is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen of acties van Univé Noord-Holland.
 • Het cadeau kan niet worden ingewisseld voor geld.

  Looptijd actie

 • Univé Noord-Holland behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden de actie (voorwaarden) te wijzigen en/of de actie te verlengen en/of voortijdig te stoppen en/of op te schorten.
 • Indien sprake is van een dergelijke wijziging zal deze worden vermeld op www.unive-wooncheck.nl en voorzien van een datum waarop de wijziging ingaat.
 • In het geval de actie om wat voor reden dan ook wordt gestopt, gewijzigd of opgeschort dan is Univé Noord-Holland niet aansprakelijk voor eventuele schade en hebben de Univé klanten ook geen recht op schadevergoeding.

Gebondenheid aan actievoorwaarden

 • Door deelname aan deze Wooncheck-actie verklaart u zich akkoord met de actievoorwaarden van deze actie.

Privacy

 • De Univé privacyverklaring (zie www.unive.nl/privacy) en de AVG is van toepassing op de persoonsgegevens die u ons in verband met deze actie verstrekt of heeft verstrekt.  

Algemeen

 • Deze actie wordt georganiseerd door Unive Noord-Holland in Heerhugowaard, M. de Klerkweg 1, 1703 DK Heerhugowaard. KvK nummer 37118787.     

Disclaimer

 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Univé Noord-Holland aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig is. Univé Noord-Holland is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade, veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar websites van derden, steeds tenzij in geval van opzet of grove schuld van Univé Noord-Holland.
 • Univé Noord-Holland is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van doorgelinkte internetsites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.
 • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze actie, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige, komen toe aan Univé Noord-Holland.
 • Univé Noord-Holland is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit het gebruik van de cadeaus gekoppeld aan de Wooncheck.
 • Deelname aan de actie van Univé Noord-Holland is geheel voor eigen risico. Univé Noord-Holland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook vóór, tijdens of na deelname aan de actie.
 • In geval van geconstateerde onregelmatigheden bij deelname aan deze actie wordt de deelnemer onherroepelijk van deelname uitgesloten.