Waarvoor heb jij je koeien verzekerd?

Leestijd: 2 minuten | Geschreven door Univé

Het belangrijkste kapitaal van melkveehouders zijn hun koeien. Doorgaans vallen die onder de Roerende zakenverzekering. Maar die verzekering dekt veelal schade door brand en storm. Worden je koeien getroffen door ziekte of een ongeval, dan moet je voor een schade-uitkering de aanvullende dekking rundveecatastrofe afgesloten hebben. En die hebben veel agrariërs niet. 

Tja, hoe groot is de kans dat je hele veestapel ziek wordt? Niet heel erg groot, denken de meeste melkveehouders. Ze vinden daarom een speciale verzekering niet nodig. Bovendien zien ze liever van de verzekering af omdat ze de premie nogal hoog vinden. 

Waarom een melkveestapel verzekeren?

Maar het gaat bij het inschatten van risico’s niet alleen om de waarschijnlijkheid dát er iets gebeurt. De impact van de gebeurtenis is minstens zo belangrijk. Als je nagaat dat je met je koeien elke dag geld verdient, is het onverstandig om ze niet goed te verzekeren. Want als je koeien sterven, is je belangrijkste kapitaal weg. De gevolgen voor je bedrijf zijn dan enorm. De hoogte van de premie is maar relatief als je die kosten afzet tegen de kosten die je hebt als een deel van je veestapel wegvalt. 

Schade kan fors zijn

Een voorbeeld uit de praktijk. Bij een melkveehouder met 110 stuks melkvee en 80 stuks jongvee is het kuilvoer besmet met botulisme. Een 10-tal melkkoeien overlijdt daardoor. Een ander deel van de veestapel lijdt nog geruime tijd aan een slepende ziekte. De schade is fors. De melkproductie daalt sterk door de dood en de ziekte van een flink deel van de melkveestapel. Daar bovenop komen nog de kosten voor de veearts. De totale schade loopt op tot tientallen duizenden euro’s.

Besmetting met botulisme

Botulisme bij runderen komt naar schatting bij 20-30 bedrijven per jaar voor. De schade is altijd aanzienlijk. Aangetaste dieren kunnen moeite hebben met lopen en met overeind komen. Als het dier veel van de gifstoffen binnen heeft gekregen, kan het dood worden aangetroffen zonder voorgaande ziekteverschijnselen. De dood wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door uitdroging of verlamming van de ademhalingsspieren. Lage doses gifstoffen leiden tot een meer slepend ziektebeeld en minder ernstige symptomen. Het rund krijgt bijvoorbeeld verlammingsverschijnselen aan de achterzijde of soms ook aan het voorste deel van het maagdarmkanaal (tong en keel).

Bron van botulisme

Bij verdenkingen van botulisme wordt gezocht naar de mogelijke bron. Meestal zijn de symptomen gerelateerd aan de kuil of het kuilvoerpak dat gevoerd wordt. Afhankelijk van het voersysteem kunnen enkele of meerdere (voermengwagen) dieren zijn aangedaan. Maar ook grasland of oppervlaktewater kunnen besmet zijn vanwege dode vogels of ongedierte. Runderen krijgen dan de bacteriën en de gifstoffen binnen via voer of drinkwater waarin besmette kadavers aanwezig zijn. Zo  kunnen pluimveebedrijven in de buurt van rundveebedrijven de bron van besmetting zijn. Of de bacteriën zijn aanwezig in wilde, dode vogels die bezweken zijn aan de vogelgriep. 

Zijn rundveecatastrofe risico’s te verzekeren?

Speciaal voor melkveehouders heeft Univé de Roerende zakenverzekering met aanvullende dekking voor rundveecatastrofe. De Roerende zakenverzekering dekt schade door brand, storm en/of uitgebreide dekking, waarbij elektrocutie niet verzekerd is onder deze uitgebreide dekking. Je kunt dit wel verzekeren maar dan heb je de aanvullende dekking rundveecatastrofe nodig. Deze verzekering keert – onder voorwaarden – uit als meerdere dieren tegelijk ziek worden of sterven door een ongeval of ziekte. Met de rundveecatastrofe dekking kun je je aanvullend verzekeren tegen schade door: 

  • Ongeval, zoals bijvoorbeeld elektrocutie
  • Dierziekte
  • Diefstal of vermissing
  • Bedrijfsschade zoals productieverlies van melk door een gedekte schade

Voorkomen en beperken

Om je belangrijkste kapitaal – je koeien – goed te beschermen, wil je als melkveehouder alle risico’s en de impact van schade goed in kaart brengen. Ga hierover in gesprek met je adviseur van Univé. Hij bespreekt hoe je schade kunt voorkomen en beperken en adviseert je over mogelijke melkveeverzekeringen. Maak een afspraak

Als agrarisch ondernemer zijn je wensen, doelen en situatie altijd in beweging. Ditzelfde geldt voor wet- en regelgeving. Daarom is het belangrijk om je verzekeringen up-to-date te houden zodat ze passen bij jouw persoonlijke én zakelijke situatie.

Maar wij weten ook dat het vinden van de tijd om je verzekeringen weer eens door te nemen, er vaak bij in schiet. Daarom staan wij voor je klaar.

Gratis Bedrijfsverzekeringscheck

Wat kun je van ons verwachten?
Onze agrarisch adviseurs helpen je graag, en belangrijker nog: zij denken met je mee. Tijdens de gratis Bedrijfsverzekeringscheck bekijken ze of je nog goed verzekerd bent, of je niet oververzekerd bent en of jouw verzekeringen nog passen bij je situatie. Hiermee voorkom je dat je betaalt voor risico’s die wellicht nu niet van toepassing zijn. 

Laatste blogs

‘Univé Noord-Holland heeft vanaf dag één gezegd dat we het gingen redden’

15.000 vierkante meter in vuur en vlam. Het overkwam Jan Langedijk Bloembollen BV, een exportbedrijf gespecialiseerd in bloembollen. Maar ondanks deze enorme tegenslag wisten de broers Peter en Arjan, samen met hun vader Jan, het bedrijf weer op te bouwen. Vandaag de dag is het West-Friese familiebedrijf nog steeds een gezonde onderneming met een veelbelovende toekomst.

‘Met vervroegd pensioen? Welnee, mijn werk is veel te leuk’

“Met vervroegd pensioen? Welnee, mijn werk is veel te leuk!” Met meer dan 25 jaar ervaring geniet de 63-jarige professional nog steeds van zijn werk. Van het adviseren van agrariërs tot het ontzorgen van mkb’ers. Jan houdt van de diversiteit en het persoonlijke contact. Of het nu om een melkveehouderij of een PVC-vloerenondernemer gaat, Jan staat altijd klaar om te adviseren en te ontzorgen.

Hoe zit het ook alweer met de verplichte elektrakeuringen?

Een regelmatige keuring van de elektra op het boerenbedrijf is een voorwaarde om je tegen brand te verzekeren. Maar er zijn meerdere keuringen. Waarin verschillen ze en welke is van toepassing voor jouw bedrijf? En hoe regel je dat de keuringen op tijd plaatsvinden?

‘Univé biedt meer dan alleen het uitkeren van een bepaalt bedrag’

Lichamelijke of psychische klachten kunnen ervoor zorgen dat je arbeidsongeschikt raakt. En wanneer dit een ondernemer overkomt helpt Dorothee ze graag. Maar voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Dus in samenspraak met ondernemers kijkt ze ook graag naar preventie. Wat past bij de ondernemer en wat heeft hij/zij nodig om arbeidsongeschiktheid te voorkomen?