Actievoorwaarden

Voor wie?

 • De VerzekeringsCheck in combinatie met twee vrijkaarten voor Cinema Zevenskoop meteen kop koffie/thee t.w.v. 18 euro is een actie van Univé Noord-Holland.
 • Deelname aan deze actie staat open voor mensen boven de 18 jaar die zich in de actieperiode via social media hebben aangemeld voor deze actie.
 • Deelname aan deze actie staat open voor mensen die woonachtig zijn in het werkgebied van Univé Den Helder en Univé Wieringerwerf. Univé Den Helder en Univé Wieringerwerf zijn onderdeel van Univé Noord-Holland.

Inhoud actie

 • Onder een VerzekeringsCheck wordt een gratis en vrijblijvend adviesgesprek met een Univé adviseur verstaan.
 • De klant ontvangt na afloop twee vrijkaarten voor Cinema Zevenskoop met een kop koffie/thee t.w.v. 18 euro.
 • De Verzekeringscheck vindt plaats in de Univé-winkel in Den Helder, in de Univé-winkel in Wieringerwerf, telefonisch of via beeldbellen.
 • Door deelname aan deze actie ga je akkoord dat wij jouw naam, adres, telefoon en e-mailgegevens gebruiken t.b.v. deze actie.
 • Deze actie geldt alleen voor klanten die zich hebben aangemeld via de social media post.
 • De actie geldt in de gestelde looptijd en zolang de voorraad strekt.
 • Deelname is voorbehouden aan meerderjarige personen met een vaste woon- en/of verblijfplaats in Nederland.
 • Deze actie is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen of acties van Univé Noord-Holland.
 • De vrijkaarten kunnen niet worden ingewisseld voor geld.
 • Personeel van Univé is uitgesloten van deelname.

  Looptijd actie

 • De actie loopt van 1 oktober 2023 tot 1 december 2023.
 • De kaartjes zijn geldig tot 31-12-2024.
 • Univé Noord-Holland behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden de actie (voorwaarden) te wijzigen en/of de actie te verlengen en/of voortijdig te stoppen en/of op te schorten.
 • Indien sprake is van een dergelijke wijziging zal deze worden vermeld op Actievoorwaarden | Univé Noord-Holland (unive-noordholland.nl).
 • In het geval de actie om wat voor reden dan ook wordt gestopt, gewijzigd of opgeschort dan is Univé Noord-Holland niet aansprakelijk voor eventuele schade en hebben de Univé klanten ook geen recht op schadevergoeding.

Privacy

 • De Univé privacyverklaring (zie www.unive.nl/privacy) en de AVG is van toepassing op de persoonsgegevens die u ons in verband met deze actie verstrekt of heeft verstrekt.  

Algemeen

 • Deze actie wordt georganiseerd door:
 • Univé Noord-Holland in Heerhugowaard, M. de Klerkweg 1, 1703 DK Heerhugowaard. K.v.K. nummer 37118787.     

Aansprakelijkheid

 • Univé Noord-Holland is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit het gebruik van de vrijkaarten gekoppeld aan de Verzekeringscheck.
 • Deelname aan de actie van Univé Noord-Holland is geheel voor eigen risico. Univé Noord-Holland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook vóór, tijdens of na deelname aan de actie.
 • In geval van geconstateerde onregelmatigheden bij deelname aan deze actie wordt de deelnemer onherroepelijk van deelname uitgesloten.

Disclaimer

 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Univé Noord-Holland aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig is. Univé Noord-Holland is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade, veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar websites van derden, steeds tenzij in geval van opzet of grove schuld van Univé Noord-Holland.
 • Univé Noord-Holland is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van doorgelinkte internetsites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.
 • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze actie, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige, komen toe aan Univé Noord-Holland.

Gebondenheid aan actievoorwaarden

 • Door deelname aan deze actie verklaart u zich akkoord met de actievoorwaarden.