Ledenfonds

In 2015 is Stichting Univé Noord-Holland Ledenfonds* opgericht door de leden – vertegenwoordigd door de Ledenraad. De stichting maakt onderdeel uit van Univé Noord-Holland.

Het Ledenfonds doet donaties aan lokale maatschappelijke initiatieven die gericht zijn op het voorkomen van ongelukken, het verbeteren van zorg en gezondheid en het beperken van leed (na een ongeluk). Annelies Goos, lid RvB bij Univé Noord-Holland: ‘Als coöperatie willen wij graag dichtbij onze leden staan en met het Ledenfonds kunnen we dat heel concreet maken door lokale, maatschappelijke projecten te ondersteunen met een financiële donatie.’

*Statutaire naam: stichting Univé Regio+ Ledenfonds.

Maatschappelijke initiatieven

Het Ledenfonds doet donaties aan lokale maatschappelijke initiatieven gericht op:

 • Het voorkomen van ongelukken.
 • Het beperken van leed nadat er een ongeluk heeft plaatsgevonden.
 • Verbetering van zorg.
 • Verbetering van de gezondheid van inwoners van het werkgebied.
 • Maatschappelijke betrokkenheid bij zorg.

Aanvragen voor donaties uit het Ledenfonds worden voorgelegd aan het bestuur van Stichting Univé Regio+ Ledenfonds, welke daar elk kwartaal een besluit over neemt.

Eenmalige schenking

Anders dan bij sponsoring is een tegenprestatie bij een donatie geen vereiste. Een donatie betreft een eenmalige schenking. Wel zouden we graag zien dat de naam van het Univé Regio+ Ledenfonds wordt genoemd in persberichten als partij die het initiatief of project ‘(mede) mogelijk heeft gemaakt’.

Voorwaarden

Om voor ondersteuning in aanmerking te komen, moet het project:

 • van belang zijn voor (een deel van de inwoners van) het werkgebied van Univé Noord-Holland (Noord-Holland, regio Mijdrecht/Nieuwkoop, stad Zwolle);
 • een maatschappelijk doel dienen;
 • ten goede komen aan een brede groep binnen de gemeenschap;
 • geen (potentieel) gevaar opleveren voor deelnemers en/of publiek;
 • geen belasting vormen voor het milieu;
 • geen religieuze of politieke doelstellingen hebben;
 • onderdeel uitmaken van een professionele en/of betrouwbare organisatie;
 • aansluiten bij ontwikkelingen binnen de verzekeringswereld  en de samenleving;
 • niet ten gunste komen van een individu.

Niet in aanmerking komen:

 • een project of organisatie met een commerciële doelstelling en/of winstoogmerk;
 • studiedagen, congressen, seminars, feesten, etc.
 • verzoeken om een exploitatietekort te dekken;
 • sponsorverzoeken met meerjarig karakter;
 • projecten/initiatieven die reeds gerealiseerd zijn;
 • projecten waarvan de opbrengst deels of geheel ten goede komt aan projecten buiten het werkgebied van Univé Noord-Holland (bijvoorbeeld: landelijke of internationale projecten).

Aanvragen

Wilt u met uw project in aanmerking komen voor een gift uit het Ledenfonds? Vul dan het onderstaande aanvraagformulier in en stuur dat samen met de begroting naar ledenfonds@unive.nl. Per post kan ook:

Univé Noord-Holland
T.a.v. bestuur Stichting Univé Noord-Holland Ledenfonds
Postbus 171
1700 AD Heerhugowaard