Ledenfonds

In 2014 is Stichting Univé Noord-Holland Ledenfonds opgericht. Het Ledenfonds doet donaties aan lokale maatschappelijke initiatieven die gericht zijn op verbetering van (het gevoel van) veiligheid, leefbaarheid, sociale cohesie, zelfredzaamheid en/of de gezondheid.

Annelies Goos, lid RvB bij Univé Noord-Holland: ‘Als coöperatie willen wij graag dichtbij onze leden staan en met het Ledenfonds kunnen we dat heel concreet maken door lokale, maatschappelijke projecten te ondersteunen met een financiële donatie. Het Ledenfonds is door de leden van Univé Noord-Holland – vertegenwoordigd door de Ledenraad – opgericht.’

Maatschappelijke initiatieven

Het Univé Ledenfonds heeft als doel om lokale initiatieven te ondersteunen die:

 • een maatschappelijk doel dienen gericht op verbetering van (het gevoel van) veiligheid, leefbaarheid, sociale cohesie, zelfredzaamheid en/of de gezondheid;
 • ten goede komen aan een brede groep binnen de gemeenschap;
 • van belang zijn voor (een deel van de inwoners van) het werkgebied van Univé Noord-Holland (Noord-Holland, regio Mijdrecht/Nieuwkoop, stad Zwolle).

Aanvragen voor donaties uit het Ledenfonds worden voorgelegd aan het bestuur van het Ledenfonds, welke daar elke maand een besluit over neemt.

Anders dan bij sponsoring is een tegenprestatie bij een donatie geen vereiste. Wel zouden we graag zien dat de naam van het Univé Noord-Holland Ledenfonds wordt genoemd in persberichten als partij die het initiatief of project ‘(mede) mogelijk heeft gemaakt’.

Voorwaarden

Het project / initiatief:

 • mag geen (potentieel) gevaar opleveren voor deelnemers en/of publiek;
 • mag geen belasting vormen voor het milieu;
 • mag geen religieuze of politieke doelstellingen hebben;
 • moet onderdeel uitmaken van een professionele en/of betrouwbare organisatie;
 • mag niet ten gunste komen van een individu.
 • projecten gerelateerd aan bijvoorbeeld scholen worden alleen in behandeling genomen als in het plan duidelijk onderbouwd is dat het project ook openstaat voor buurtbewoners.

Niet in aanmerking komen:

 • een project of organisatie met een commerciële doelstelling en/of winstoogmerk;
 • studiedagen, congressen, seminars, feesten, etc.
 • verzoeken om een exploitatietekort te dekken;
 • verzoeken met een structureel en/of meerjarig karakter;
 • advertenties in (club)bladen, programmaboekjes, en jubileumkranten;
 • projecten/initiatieven die reeds gerealiseerd zijn;
 • projecten waarvan de opbrengst deels of geheel ten goede komt aan projecten buiten het werkgebied van Univé Noord-Holland (bijvoorbeeld: landelijke of internationale projecten).

Aanvragen

Wilt u met uw project in aanmerking komen voor een gift uit het Ledenfonds? Vul dan het onderstaande aanvraagformulier in en stuur dat samen met de begroting naar ledenfonds@unive.nl. Per post kan ook:

Univé Noord-Holland
T.a.v. bestuur Stichting Univé Noord-Holland Ledenfonds
Postbus 171
1700 AD Heerhugowaard

Het Ledenfonds neemt deel aan het maatschappelijke zorgproject “Het BeterBoek” voor de kinderafdeling en dagbehandeling in het Dijklander Ziekenhuis te Hoorn & Purmerend.
Een ziekenhuisopname of dagbehandeling is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor heel jonge kinderen. Een goede voorbereiding en begeleiding kunnen veel angst en onzekerheid wegnemen. Het BeterBoek helpt hierbij.
Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden gratis Het BeterBoek van Bureau Méteau uitgereikt!