Univé Ledenfonds
maatschappelijk & betrokken

Unive Noord-Holland
Unive Noord-Holland

Univé Ledenfonds

In 2014 is Stichting Univé Noord-Holland Ledenfonds opgericht. Het Ledenfonds doet donaties aan lokale maatschappelijke initiatieven die gericht zijn op verbetering van (het gevoel van) veiligheid, leefbaarheid, sociale cohesie, zelfredzaamheid en/of de gezondheid.

Annelies Goos, lid RvB bij Univé Noord-Holland: ‘Als coöperatie willen wij graag dichtbij onze leden staan en met het Ledenfonds kunnen we dat heel concreet maken door lokale, maatschappelijke projecten te ondersteunen met een financiële donatie. Het Ledenfonds is door de leden van Univé Noord-Holland – vertegenwoordigd door de Ledenraad – opgericht.’

Aanvragen

Aanvragen voor donaties uit het Ledenfonds worden voorgelegd aan het bestuur van het Ledenfonds, welke daar elke maand een besluit over neemt.

Anders dan bij sponsoring is een tegenprestatie bij een donatie geen vereiste. Wel zouden we graag zien dat de naam van het Univé Noord-Holland Ledenfonds wordt genoemd in persberichten als partij die het initiatief of project ‘(mede) mogelijk heeft gemaakt’.

Voorwaarden

Wel in aanmerking komen:

 • projecten/initiatieven die een maatschappelijk doel dienen gericht op verbetering van (het gevoel van) veiligheid, leefbaarheid, sociale cohesie, zelfredzaamheid en/of de gezondheid;
 • projecten/initiatieven die ten goede komen aan een brede groep binnen de gemeenschap;
 • projecten/initiatieven die van belang zijn voor (een deel van de inwoners van) het werkgebied van Univé Noord-Holland (Noord-Holland, regio Mijdrecht/Nieuwkoop, stad Zwolle)
 • projecten/initiatieven die onderdeel uitmaken van een professionele en/of betrouwbare organisatie;
 • projecten/initiatieven gerelateerd aan bijvoorbeeld scholen worden alleen in behandeling genomen als in het plan duidelijk onderbouwd is dat het project ook openstaat voor buurtbewoners.

Niet in aanmerking komen:

 • projecten of organisaties met een commerciële doelstelling en/of winstoogmerk;
 • projecten/initiatieven die reeds gerealiseerd zijn;
 • projecten waarvan de opbrengst deels of geheel ten goede komt aan projecten buiten het werkgebied van Univé Noord-Holland (bijvoorbeeld: landelijke of internationale projecten).
 • projecten/initiatieven die een (potentieel) gevaar opleveren voor deelnemers en/of publiek;
 • projecten/initiatieven die een belasting vormen voor het milieu;
 • projecten/initiatieven die een cultureel karakter hebben;
 • projecten/initiatieven die een religieuze of politieke doelstelling hebben;
 • projecten/initiatieven die ten gunste komen van een individu;
 • studiedagen, congressen, seminars, feesten, etc.
 • verzoeken om een exploitatietekort te dekken of het verbouwen van onroerend goed;
 • verzoeken met een structureel en/of meerjarig karakter;
 • advertenties in (club)bladen, programmaboekjes, en jubileumkranten.