Aansprakelijkheid inhoud

Univé Noord-Holland streeft ernaar dat de informatie op deze website of de anderszins langs elektronische weg aangeboden informatie actueel en correct is. Aan de verstrekte informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend. Univé Noord-Holland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kennelijke onjuistheden in deze informatie, anders dan in geval van gebleken opzet of grove nalatigheid.

De informatie die Univé Noord-Holland op haar website of anderszins langs elektronische weg aanbiedt, is geen advies.
De berekeningen op deze website zijn gebaseerd op algemene uitgangspunten. Door online uw premie te berekenen en/of een verzekering af te sluiten, maakt u de verzekering voor u persoonlijk op maat. Univé geeft dus geen advies.

Ook aanvaardt Univé Noord-Holland op geen enkele manier verantwoordelijkheid voor de inhoud of het gebruik van gelinkte internetsites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

Deelname aan evenementen en acties

Deelname aan evenementen en acties van Univé Noord-Holland is geheel voor eigen risico. Univé Noord-Holland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook vóór, tijdens of na deelname aan evenementen en acties.

Tijdens evenementen en acties kan Univé Noord-Holland samenwerken met andere partijen. Wij sluiten alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeien uit het advies, handelen en de diensten van onze samenwerkingspartners.

Auteursrechten

Het is niet toegestaan de op deze website of anderszins langs elektronische weg gepubliceerde informatie verder te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Univé Noord-Holland. Niets uit deze website mag worden vermenigvuldigd, met uitzondering van door de bezoeker van de website af te drukken brochures, mits voor eigen gebruik en uitsluitend voor het doel waarvoor de informatie ter beschikking is gesteld.​​​