Actievoorwaarden ‘aanvraag zonnebranddispenser’

Voor wie?

 • Deelname aan deze actie staat open voor personen met een minimumleeftijd van 18 jaar die zich in de actieperiode hebben aangemeld voor deze actie.
 • Deelname aan deze actie staat open voor personen en organisaties die woonachtig/gevestigd zijn in het werkgebied van Univé Noord-Holland (zie de groen gemarkeerde delen op het landkaartje).
 • Personeel van Univé is uitgesloten van deelname.

Inhoud actie

 • Er kan een aanvraag ingediend worden voor een zonnebranddispenser en 1x zonnebrandcrème van 1 liter per flacon voor je vereniging, stichting, organisatie of andere openbare ruimte met toezicht.
 • In totaal worden er 20 zonnebranddispensers weggegeven.
 • Je aanvraag wordt getoetst aan de door ons opgestelde voorwaarden. Dat betekent dat je aanvraag niet direct een bevestiging is van het verkrijgen van een zonnebranddispenser.
 • Door deelname aan deze actie ga je akkoord dat wij jouw naam, adres, telefoon en e-mailgegevens gebruiken t.b.v. deze actie.
 • Iedere deelnemer kan via zijn of haar eigen e-mailadres één keer meedoen aan de actie.

Looptijd actie

 • De actie loopt van 1 mei 2024 tot 1 juli 2024.
 • Binnen drie weken na aanvraag wordt er middels e-mail contact opgenomen met de contactpersoon van de aanvraag. Indien de contactpersoon na drie contactpogingen niet wordt bereikt, wordt de aanvraag afgekeurd en maken we een andere partij blij met de dispenser.
 • Univé Noord-Holland behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden de actie (voorwaarden) te wijzigen en/of de actie te verlengen en/of voortijdig te stoppen en/of op te schorten.
 • Indien sprake is van een dergelijke wijziging zal deze worden vermeld op deze pagina.
 • Univé Noord-Holland behoudt zich het recht voor om deelnemers – indien niet voldaan wordt aan de actievoorwaarden – uit te sluiten van deelname en/of te diskwalificeren.

Aansprakelijkheid

 • Het onderhoud en juist gebruik van de dispenser is de verantwoordelijkheid van aanvrager(s).
 • Univé Noord-Holland is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit het gebruik van de dispenser.
 • Deelname aan de actie van Univé Noord-Holland is geheel voor eigen risico. Univé Noord-Holland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook vóór, tijdens of na deelname aan de actie en/of het gebruik van de dispenser.
 • In geval van geconstateerde onregelmatigheden bij deelname aan deze actie wordt de deelnemer onherroepelijk van deelname uitgesloten.

Privacy

 • De Univé privacyverklaring (zie www.unive.nl/privacy) en de AVG is van toepassing op de persoonsgegevens die je ons in verband met deze actie verstrekt of hebt verstrekt.

Algemeen

 • Deze actie wordt georganiseerd door:
 • Univé Noord-Holland in Heerhugowaard, M. de Klerkweg 1, 1703 DK Heerhugowaard. K.v.K. nummer 37118787.     

Gebondenheid aan actievoorwaarden

 • Door deelname aan deze actie verklaar je je akkoord met de actievoorwaarden.

Disclaimer

 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Univé Noord-Holland aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig is. Univé Noord-Holland is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade, veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar websites van derden, steeds tenzij in geval van opzet of grove schuld van Univé Noord-Holland.
 • Univé Noord-Holland is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van doorgelinkte internetsites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.
 • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze actie, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige, komen toe aan Univé Noord-Holland.