Actievoorwaarden

Voor wie?

 • Deelname aan deze actie staat open voor personen boven de 18 jaar die hebben meegedaan aan de brandveiligheidsquiz van Univé Noord-Holland in de periode van 20 januari tot 1 mei 2020.
 • Personeel van Univé (Noord-Holland) is uitgesloten van deelname.

Inhoud actie

 • Deelnemers komen in aanmerking voor een rookmelder of koolmonoxidemelder.
 • Er worden in totaal 25 melders verloot.
 • Deelname vindt plaats door middel van het invullen van het aanmeldformulier in de quiz.
 • Per deelnemer mag 1 inzending worden gedaan.
 • In het aanmeldformulier geeft de deelnemer aan of hij/zij deelneemt aan de verloting.
 • Alleen volledig en correct ingevulde aanmeldformulieren komen in aanmerking voor deelname aan de actie.
 • Er worden 25 winnaars a-select getrokken uit de deelnemers van de quiz.
 • Het cadeau kan worden opgehaald bij de dichtstbijzijnde Univé-winkel van Univé Noord-Holland.
 • De rookmelder of de koolmonoxidemelder is niet inwisselbaar voor geld.
 • Door deelname aan deze actie gaat u akkoord dat wij uw naam en telefoongegevens gebruiken t.b.v. deze actie.
 • De actie geldt in de gestelde looptijd en zolang de voorraad strekt.
 • Deze actie is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen of acties van Univé Noord-Holland.

  Looptijd actie

 • Univé Noord-Holland behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden de actie (voorwaarden) te wijzigen en/of de actie te verlengen en/of voortijdig te stoppen en/of op te schorten.
 • Indien sprake is van een dergelijke wijziging zal deze worden vermeld op deze pagina.
 • In het geval de actie om wat voor reden dan ook wordt gestopt, gewijzigd of opgeschort dan is Univé Noord-Holland niet aansprakelijk voor eventuele schade en hebben de Univé klanten ook geen recht op schadevergoeding.

Gebondenheid aan actievoorwaarden

 • Door deelname aan de verlotingsactie verklaart u zich akkoord met de actievoorwaarden.

Privacy

 • De Univé privacyverklaring (zie www.unive.nl/privacy) en de AVG is van toepassing op de persoonsgegevens die u ons in verband met deze actie verstrekt of heeft verstrekt.  

Algemeen

 • Deze actie wordt georganiseerd door Unive Noord-Holland in Heerhugowaard, M. de Klerkweg 1, 1703 DK Heerhugowaard. KvK nummer 37118787.     

Disclaimer

 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Univé Noord-Holland aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig is. Univé Noord-Holland is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade, veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar websites van derden, steeds tenzij in geval van opzet of grove schuld van Univé Noord-Holland.
 • Univé Noord-Holland is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van doorgelinkte internetsites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.
 • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze actie, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige, komen toe aan Univé Noord-Holland.
 • Univé Noord-Holland is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit het gebruik van de rookmelder of de koolmonoxidemelder gekoppeld aan de brandveiligheidsquiz.
 • Deelname aan de actie van Univé Noord-Holland is geheel voor eigen risico. Univé Noord-Holland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook vóór, tijdens of na deelname aan de actie.
 • In geval van geconstateerde onregelmatigheden bij deelname aan deze actie wordt de deelnemer onherroepelijk van deelname uitgesloten.