Actievoorwaarden Fietsquiz

Voor wie?

 • De fietsquiz, welke wordt aangeboden tijdens evenementen, is een initiatief van Univé Noord-Holland.
 • Deelname aan deze quiz staat open voor personen boven de 18 jaar.
 • Deelname aan deze quiz staat open voor personen die woonachtig zijn in het werkgebied van Univé Noord-Holland.

Inhoud actie

 • De fietsquiz wordt uitgedeeld tijdens evenementen waarbij Univé aanwezig is.
 • Bij het invullen van goede antwoorden maak je kans op een cadeaupakket ter waarde van € 50.
 • In de week na afloop van het evenement wordt er contact opgenomen met de winnaar.
 • Indien na drie contactmomenten geen contact kan worden gelegd met de winnaar, wordt er een nieuwe winnaar getrokken.
 • Door deelname aan de quiz ga je akkoord dat wij jouw naam, adres, telefoon en e-mailgegevens gebruiken voor deze actie.
 • Bij het geven van toestemming voor een VerzekeringsCheck wordt er door een Univé-adviseur contact met je opgenomen. Deze check staat los van de quiz.
 • De VerzekeringsCheck vindt plaats in de Univé-winkel, telefonisch of via beeldbellen.
 • Personeel van Univé is uitgesloten van deelname.

Aansprakelijkheid quiz

 • Univé Noord-Holland is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit deelname van de quiz.
 • Univé Noord-Holland is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor (feitelijke) onjuistheden in de quiz.
 • Deelname aan de quiz van Univé Noord-Holland is geheel voor eigen risico. Univé Noord-Holland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook vóór, tijdens of na deelname aan de quiz
 • In geval van geconstateerde onregelmatigheden bij deelname wordt de deelnemer onherroepelijk van deelname uitgesloten.

Privacy

 • De Univé privacyverklaring (zie www.unive.nl/privacy) en de AVG is van toepassing op de persoonsgegevens die je ons in verband met deze actie verstrekt of hebt verstrekt.  

Algemeen

 • Deze actie wordt georganiseerd door:
 • Univé Noord-Holland in Heerhugowaard, M. de Klerkweg 1, 1703 DK Heerhugowaard. K.v.K. nummer 37118787.     

Gebondenheid aan actievoorwaarden

 • Door deelname aan de quiz ga je akkoord met de actievoorwaarden.

Disclaimer

 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Univé Noord-Holland aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig is. Univé Noord-Holland is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade, veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar websites van derden, steeds tenzij in geval van opzet of grove schuld van Univé Noord-Holland.
 • Univé Noord-Holland is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van doorgelinkte internetsites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.
 • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze actie, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige, komen toe aan Univé Noord-Holland.