Actievoorwaarden 20% kortingsactie woonverzekering

Voor wie?

 • De 20% kortingsactie op de woonverzekering (opstal- en/of inboedelverzekering) is een actie voor klanten van Univé Noord-Holland.
 • Deelname aan deze actie staat open voor klanten van Univé Noord-Holland (met minimaal één actieve polis per 31 oktober 2023) boven de 18 jaar die een vaste woon- en/of verblijfplaats hebben.
 • Klanten die op dit moment een Univé woonverzekering hebben of deze in de afgelopen 12 maanden hebben gehad zijn van deelname uitgesloten.
 • Personeel van Univé is uitgesloten van deelname.

Inhoud actie

 • Sluit als klant bij Univé Noord-Holland een woonverzekering af via één van onze adviseurs of online. Krijg daarna eenmalig 20% van de jaarpremie van jouw woonverzekering terug.
 • Dit bedrag wordt overgemaakt nadat de eerste premie van de woonverzekering is geïncasseerd of betaald.
 • De ingangsdatum van de woonverzekering mag niet verder dan 31 januari 2024 liggen.
 • De korting kan niet worden ingezet op andere verzekeringsproducten.
 • De korting geldt voor de duur van 1 jaar vanaf de ingangsdatum van de verzekering en vervalt daarna automatisch. Let op: de premie kan wijzigen aan de hand van veranderde premiefactoren en/of indexatie.
 • De verzekering is pas definitief aangevraagd wanneer (een adviseur van) Univé Noord-Holland dit aan je bevestigt.
 • Aanvragen van een Univé woonverzekering gebeurt onder voorbehoud van definitieve acceptatie door Univé Noord-Holland.
 • De korting geldt niet in combinatie met andere actiekortingen. De actiekorting kan wel in combinatie met pakketkorting en collectiviteitskorting.
 • De korting wordt alleen gegeven indien er geen sprake is van betalingsachterstanden of royering.

Looptijd actie

 • De actie loopt van 1 november 2023 t/m 31 januari 2024.
 • Univé Noord-Holland behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden de actie (voorwaarden) te wijzigen en/of de actie te verlengen en/of voortijdig te stoppen en/of op te schorten.
 • Indien sprake is van een dergelijke wijziging zal deze worden vermeld op deze pagina.
 • In het geval de actie om wat voor reden dan ook wordt gestopt, gewijzigd of opgeschort dan is Univé Noord-Holland niet aansprakelijk voor eventuele schade en hebben de Univé klanten ook geen recht op schadevergoeding.

Aansprakelijkheid

 • Univé Noord-Holland is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit het gebruik van de actie.
 • Deelname aan de actie van Univé Noord-Holland is geheel voor eigen risico. Univé Noord-Holland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook vóór, tijdens of na deelname aan de actie.
 • In geval van geconstateerde onregelmatigheden bij deelname aan deze actie wordt de deelnemer onherroepelijk van deelname uitgesloten.

Privacy

 • De Univé privacyverklaring (zie www.unive.nl/privacy) en de AVG is van toepassing op de persoonsgegevens die je ons in verband met deze actie verstrekt of hebt verstrekt.  

Algemeen

 • Deze actie wordt georganiseerd door:
 • Univé Noord-Holland in Heerhugowaard, M. de Klerkweg 1, 1703 DK Heerhugowaard. K.v.K. nummer 37118787.     

Gebondenheid aan actievoorwaarden

 • Door deelname aan deze actie verklaar je je akkoord met de actievoorwaarden.

Disclaimer

 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Univé Noord-Holland aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig is. Univé Noord-Holland is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade, veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar websites van derden, steeds tenzij in geval van opzet of grove schuld van Univé Noord-Holland.
 • Univé Noord-Holland is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van doorgelinkte internetsites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.
 • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze actie, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige, komen toe aan Univé Noord-Holland.