Actievoorwaarden winactie ‘overnachting voor 2 personen in hotel Merlet’

Voor wie?

 • Deelname aan deze winactie staat open voor personen boven de 18 jaar die zich in de actieperiode hebben aangemeld voor deze actie via onze verhuisblog.
 • Deelname aan deze actie staat open voor mensen die woonachtig zijn in het werkgebied van Univé Noord-Holland

Inhoud actie

 • Je maakt kans op een cadeaubon t.w.v. € 200,- te besteden bij hotel Merlet in Schoorl.
 • Een overnachting op basis van deze cadeaubon moet telefonisch worden geboekt, onder vermelding van deze winactie.
 • De cadeaubon is inwisselbaar voor een overnachting op zondag- tot en met vrijdagavond en niet op zaterdagavond.
 • De cadeaubon is niet inwisselbaar gedurende feestdagen.
 • Een overnachting in de Standaardkamer is inclusief toeristenbelasting. Alle overige kosten (denk hierbij aan ontbijt, drankjes, lunch, diner of eventueel fietsverhuur) worden naar werkelijk verbruik berekend en aan de gasten doorberekend.
 • Door deelname aan deze actie ga je akkoord dat wij jouw naam, adres, telefoon en e-mailgegevens gebruiken t.b.v. deze actie.
 • Indien de winnaar na drie belpogingen niet wordt bereikt, wordt een nieuwe winnaar getrokken.
 • Bij het geven van toestemming voor een VerzekeringsCheck wordt er door een Univé-adviseur contact met je opgenomen. Deze check staat los van de actie.
 • De VerzekeringsCheck vindt plaats in één van de Univé-winkels, telefonisch of via beeldbellen.
 • Iedere deelnemer kan via zijn of haar eigen e-mailadres één keer meedoen aan de actie.
 • Personeel van Univé is uitgesloten van deelname.

Looptijd actie

 • De actie loopt tot 1 november 2023.
 • In de eerste week van november wordt er telefonisch contact opgenomen met de winnaar.
 • Univé Noord-Holland behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden de actie (voorwaarden) te wijzigen en/of de actie te verlengen en/of voortijdig te stoppen en/of op te schorten.
 • Indien sprake is van een dergelijke wijziging zal deze worden vermeld op deze pagina.
 • Univé Noord-Holland behoudt zich het recht voor om deelnemers – indien niet voldaan wordt aan de actievoorwaarden – uit te sluiten van deelname en/of te diskwalificeren.

Aansprakelijkheid

 • Univé Noord-Holland is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit de overnachting bij het hotel.
 • Deelname aan de actie van Univé Noord-Holland is geheel voor eigen risico. Univé Noord-Holland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook vóór, tijdens of na deelname aan de actie.
 • In geval van geconstateerde onregelmatigheden bij deelname aan deze actie wordt de deelnemer onherroepelijk van deelname uitgesloten.

Privacy

 • De Univé privacyverklaring (zie www.unive.nl/privacy) en de AVG is van toepassing op de persoonsgegevens die je ons in verband met deze actie verstrekt of hebt verstrekt.

Algemeen

 • Deze actie wordt georganiseerd door:
 • Univé Noord-Holland in Heerhugowaard, M. de Klerkweg 1, 1703 DK Heerhugowaard. K.v.K. nummer 37118787.     

Gebondenheid aan actievoorwaarden

 • Door deelname aan deze actie verklaar je je akkoord met de actievoorwaarden.

Disclaimer

 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Univé Noord-Holland aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig is. Univé Noord-Holland is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade, veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar websites van derden, steeds tenzij in geval van opzet of grove schuld van Univé Noord-Holland.
 • Univé Noord-Holland is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van doorgelinkte internetsites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.
 • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze actie, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige, komen toe aan Univé Noord-Holland.