Actievoorwaarden

Voor wie?

 • Het insturen van één of meerdere verzekeringspolissen van een andere verzekeraar om te vergelijken met die van Univé via het aanvraagformulier op www.unive-noordholland.nl/premievergelijker – in combinatie met de nationale autowasbon – is een actie van Univé Noord-Holland.
 • Deelname aan deze actie staat open voor mensen boven de 18 jaar die via Google over de actie hebben gelezen.
 • Deelname aan deze actie staat open voor mensen die woonachtig zijn in het werkgebied van Univé Noord-Holland. Dit omvat het werkgebied van de Univé-winkels in Alkmaar, Amsterdam, Bovenkarspel, Den Helder, Haarlem, Heerhugowaard, Hoorn, Nieuwkoop, Schagen, Volendam, Wormer, Wieringerwerf en Zwolle.

Inhoud actie

 • De persoon stuurt via de landingspagina www.unive-noordholland.nl/premievergelijker zijn contactgegevens en/of een afbeelding van zijn polis van een andere verzekeraar dan Univé aan ons door. Zo spoedig mogelijk ontvangt de persoon een offerte voor zijn verzekering(en) vanuit Univé. De adviseur belt de persoon na om te vragen of hij het aanbod heeft ontvangen. De persoon beslist zelf of hij/zij wil overstappen. Als dank voor het insturen van de polisvergelijking ontvangt de persoon een nationale autowasbon t.w.v. 15 euro op het opgegeven adres.
 • Door deelname aan deze actie gaat u akkoord dat wij uw naam, adres, telefoon en e-mailgegevens gebruiken t.b.v. deze actie.
 • Deze actie geldt alleen voor personen die zich via het formulier op de hierboven genoemde landingspagina hebben aangemeld voor de actie.
 • De actie geldt dus niet voor producten die rechtstreeks via unive.nl zijn gesloten.
 • De actie geldt in de gestelde looptijd en zolang de voorraad strekt.
 • Deelname is voorbehouden aan meerderjarige personen met een vaste woon- en/of verblijfplaats in Nederland.
 • Deze actie is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen of acties van Univé Noord-Holland.
 • De tegoedbon kan niet worden ingewisseld voor geld.
 • Personeel van Univé is uitgesloten van deelname.

  Looptijd actie

 • De actie loopt van 1 januari tot en met 1 maart 2023.
 • Univé Noord-Holland behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden de actie (voorwaarden) te wijzigen en/of de actie te verlengen en/of voortijdig te stoppen en/of op te schorten.
 • Indien sprake is van een dergelijke wijziging zal deze worden vermeld op deze pagina.
 • In het geval de actie om wat voor reden dan ook wordt gestopt, gewijzigd of opgeschort dan is Univé Noord-Holland niet aansprakelijk voor eventuele schade en hebben de Univé klanten ook geen recht op schadevergoeding.

Privacy

 • De Univé privacyverklaring (zie www.unive.nl/privacy) en de AVG is van toepassing op de persoonsgegevens die u ons in verband met deze actie verstrekt of heeft verstrekt.  

Algemeen

 • Deze actie wordt georganiseerd door:
 • Univé Noord-Holland in Heerhugowaard, M. de Klerkweg 1, 1703 DK Heerhugowaard. K.v.K. nummer 37118787.     

Aansprakelijkheid

 • Univé Noord-Holland is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit het gebruik van de tegoedbon.
 • Deelname aan de actie van Univé Noord-Holland is geheel voor eigen risico. Univé Noord-Holland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook vóór, tijdens of na deelname aan de actie.
 • In geval van geconstateerde onregelmatigheden bij deelname aan deze actie wordt de deelnemer onherroepelijk van deelname uitgesloten.

Disclaimer

 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Univé Noord-Holland aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig is. Univé Noord-Holland is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade, veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar websites van derden, steeds tenzij in geval van opzet of grove schuld van Univé Noord-Holland.
 • Univé Noord-Holland is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van doorgelinkte internetsites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.
 • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze actie, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige, komen toe aan Univé Noord-Holland.

Gebondenheid aan actievoorwaarden

 • Door deelname aan deze actie verklaart u zich akkoord met de actievoorwaarden.