Voor wie?

 • Het gaat om een lokale actie geïnitieerd door Univé Noord-Holland. Deelname is voorbehouden aan meerderjarige personen met een vaste woon- en/of verblijfplaats in het werkgebied van Univé Noord-Holland.
 • Personeel van Univé (Noord-Holland) is uitgesloten van deelname.

Inhoud actie

 • Deelname vindt plaats door middel van het invullen van de actiekaart ‘Raad het bedrag’ of via de online landingspagina (unive-noordholland.nl/premierestitutie)
 • Het gaat om het bedrag dat in oktober 2021 wordt uitgekeerd aan particuliere klanten met een woonverzekering en/of zakelijke klanten met een gebouwen- en/of roerende zakenverzekering bij Univé Noord-Holland.
 • De actiekaart kan worden ingeleverd bij de balie van één van de 13 Univé-winkels in Alkmaar, Amsterdam, Bovenkarspel, Den Helder, Haarlem, Heerhugowaard, Hoorn, Nieuwkoop, Schagen, Volendam, Wieringerwerf, Wormer of Zwolle.
 • Alleen volledig ingevulde en ingeleverde actiekaarten komen in aanmerking voor deelname aan de actie.
 • De actiekaart is verkrijgbaar in bovengenoemde Univé-winkels.
 • Univé Noord-Holland biedt deelnemers de mogelijkheid om vrijblijvend hun verzekeringen te bespreken met een Univé-adviseur. Het maken van een afspraak met een Univé-adviseur staat los van deze actie en heeft geen invloed op de kans om de actie te winnen.
 • Per winkel verloten we een cadeaubon.
 • De winnaar ontvangt een cadeaubon ter waarde van €50. 
 • De prijs is niet overdraagbaar en is niet inwisselbaar voor geld.
 • De trekking vindt plaats in week 42 van 2021.
 • De winnaar wordt per telefoon of e-mail op de hoogte gesteld.
 • Indien er binnen 2 weken geen bericht van de winnaar is ontvangen, wordt een nieuwe winnaar getrokken.
 • Unive Noord-Holland neemt uitsluitend als u klant bent/wordt uw gegevens op in onze administratie.
 • De actie geldt in de gestelde looptijd.

  Looptijd actie

 • De actie loopt van 22 september 2021 t/m 18 oktober 2021.
 • Univé Noord-Holland behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden de actie (voorwaarden) te wijzigen en/of de actie te verlengen en/of voortijdig te stoppen en/of op te schorten.
 • Indien sprake is van een dergelijke wijziging zal deze wordt dat vermeld op deze website.
 • In het geval de actie om wat voor reden dan ook wordt gestopt, gewijzigd of opgeschort dan is Univé Noord-Holland niet aansprakelijk voor eventuele schade en hebben klanten ook geen recht op schadevergoeding.

Gebondenheid aan actievoorwaarden

 • Door deelname aan deze actie verklaart u zich akkoord met de actievoorwaarden van deze actie.

 Privacy

 • De Univé privacyverklaring (zie www.unive.nl/privacy) en de Wet bescherming persoonsgegevens is van toepassing op de persoonsgegevens die u ons in verband met deze actie verstrekt of heeft verstrekt. Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing.

Algemeen

 • Deze actie wordt georganiseerd door Unive Noord-Holland in Heerhugowaard, M. de Klerkweg 1, 1703 DK Heerhugowaard. KvK nummer 37118787.

Disclaimer

 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Univé Noord-Holland aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig is. Univé Noord-Holland is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade, veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar websites van derden, steeds tenzij in geval van opzet of grove schuld van Univé Noord-Holland.
 • Univé Noord-Holland is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van gelinkte internetsites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.
 • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze actie, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige, komen toe aan Univé Noord-Holland.
 • Vragen over deze actie kunnen aan Univé Noord-Holland worden gesteld via adviescentrum@unive.nl
 • Opmerkingen, suggesties of klachten over deze actie kunnen kenbaar worden gemaakt aan Univé Noord-Holland via adviescentrum@unive.nl
 • In geval van geconstateerde onregelmatigheden bij deelname aan deze actie wordt de deelnemer onherroepelijk van deelname uitgesloten.