Actievoorwaarden All4running cadeaubon t.w.v. € 150.

Voor wie?

 • Deelname aan deze actie staat open voor mensen met een minimumleeftijd van 18 jaar die zich in de actieperiode via de Alkmaar City Run wervingsnieuwsbrief of via de Alkmaar City Run/Le Champion social kanalen hebben aangemeld voor deze actie.
 • Personeel van Univé is uitgesloten van deelname.

Inhoud actie

 • De All4running cadeaubon winactie is een initiatief van Univé Noord-Holland in samenwerking met Le Champion, in samenspraak met All4running.
 • Deelname aan de actie is gratis.
 • Je maakt kans op een cadeaubon van All4running. De cadeaubon heeft een waarde van € 150.
 • De cadeaubon is twee jaar geldig na uitgiftedatum.
 • De cadeaubon is te besteden op de website van all4running.nl of in de winkels.
 • Iedere deelnemer kan via zijn of haar eigen unieke e-mailadres maximaal één keer meedoen aan de actie.
 • De cadeaubon is niet inwisselbaar voor geld, restitutie of andere prijzen en doorverkoop/overdragen aan anderen is niet mogelijk.
 • Door deelname aan deze winactie ga je akkoord dat wij jouw naam, adres, telefoon en e-mailgegevens gebruiken t.b.v. deze actie.
 • Bij het geven van toestemming voor het doornemen van de verzekeringen (VerzekeringsCheck) wordt er door een Univé-adviseur contact met je opgenomen. Deze check staat los van de winactie. Liever toch geen VerzekeringsCheck? Afmelden kan via 072 502 4550.
 • De Verzekeringscheck vindt plaats in één van de winkels van Univé Noord-Holland, telefonisch of via beeldbellen.

Looptijd actie

 • De actie loopt van 13 maart 2024 tot en met 5 april 2024.
 • In de week van 8 april 2024 wordt er telefonisch contact opgenomen met de betreffende winnaar.
 • Indien de winnaar binnen een straal van 20 kilometer van een Univé-winkel woont, dient de cadeaubon bij één van de Univé Noord-Holland winkels opgehaald te worden. Woont de winnaar buiten deze straal, dan kan de cadeaubon via aangetekende post worden verstuurd.
 • Univé Noord-Holland behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden de actie (voorwaarden) te wijzigen en/of de actie te verlengen en/of voortijdig te stoppen en/of op te schorten.
 • Indien sprake is van een dergelijke wijziging zal deze worden vermeld op deze pagina.
 • Univé Noord-Holland behoudt zich het recht voor om deelnemers – indien niet voldaan wordt aan de actievoorwaarden – uit te sluiten van deelname en/of te diskwalificeren.
 • Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Aansprakelijkheid

 • Univé Noord-Holland is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit het inzetten van de cadeaubon.
 • Deelname aan de actie van Univé Noord-Holland is geheel voor eigen risico. Univé Noord-Holland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook vóór, tijdens of na deelname aan de actie.
 • In geval van geconstateerde onregelmatigheden bij deelname aan deze actie wordt de deelnemer onherroepelijk van deelname uitgesloten.
 • Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

Privacy

 • De Univé privacyverklaring (zie www.unive.nl/privacy) en de AVG is van toepassing op de persoonsgegevens die je ons in verband met deze actie verstrekt of hebt verstrekt.  

Algemeen

 • Deze actie wordt georganiseerd door:
 • Univé Noord-Holland in Heerhugowaard, M. de Klerkweg 1, 1703 DK Heerhugowaard. K.v.K. nummer 37118787.     

Gebondenheid aan actievoorwaarden

 • Door deelname aan deze actie ga je akkoord met de actievoorwaarden.

Disclaimer

 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Univé Noord-Holland aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig is. Univé Noord-Holland is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade, veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar websites van derden, steeds tenzij in geval van opzet of grove schuld van Univé Noord-Holland.
 • Univé Noord-Holland is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van doorgelinkte internetsites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.
 • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze actie, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige, komen toe aan Univé Noord-Holland.