Actievoorwaarden winactie ‘Dinercheque restaurant Zwagers’

Voor wie?

 • Deelname aan deze winactie staat open voor personen met een minimumleeftijd van 18 jaar die zich in de actieperiode hebben aangemeld voor de winactie via de flyer in de Univé-winkel Bovenkarspel.
 • Deelname aan deze actie staat open voor mensen die woonachtig zijn in het werkgebied van Univé Noord-Holland
 • Personeel van Univé is uitgesloten van deelname.

Inhoud actie

 • Je maakt kans op een dinercheque ter waarde van maximaal € 100,- bij Restaurant Zwagers in Bovenkarspel.
 • Door deelname aan deze actie ga je akkoord dat wij jouw naam, adres, telefoon en e-mailgegevens gebruiken t.b.v. deze actie.
 • Indien de winnaar na drie belpogingen niet wordt bereikt, wordt een nieuwe winnaar getrokken.
 • Bij het geven van toestemming voor een VerzekeringsCheck wordt er door een Univé-adviseur contact met je opgenomen. Deze check staat los van de winactie. Liever toch geen VerzekeringsCheck? Afmelden kan via 072 502 4550.
 • De VerzekeringsCheck vindt plaats in de Univé-winkel Bovenkarspel, telefonisch of via beeldbellen.
 • Iedere deelnemer kan via zijn of haar eigen e-mailadres één keer meedoen aan de actie.

Looptijd actie

 • De winactie loopt van 1 mei 2024 tot 31 juli 2024.
 • Univé Noord-Holland behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden de winactie (voorwaarden) te wijzigen en/of de winactie te verlengen en/of voortijdig te stoppen en/of op te schorten.
 • Indien sprake is van een dergelijke wijziging zal deze worden vermeld op deze pagina.
 • Univé Noord-Holland behoudt zich het recht voor om deelnemers – indien niet voldaan wordt aan de actievoorwaarden – uit te sluiten van deelname en/of te diskwalificeren.

Aansprakelijkheid

 • Univé Noord-Holland is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit de besteding van de dinercheque.
 • Deelname aan de winactie van Univé Noord-Holland is geheel voor eigen risico. Univé Noord-Holland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook vóór, tijdens of na deelname aan de winactie.
 • In geval van geconstateerde onregelmatigheden bij deelname aan deze winactie wordt de deelnemer onherroepelijk van deelname uitgesloten.

Privacy

 • De Univé privacyverklaring (zie www.unive.nl/privacy) en de AVG is van toepassing op de persoonsgegevens die je ons in verband met deze actie verstrekt of hebt verstrekt.

Algemeen

 • Deze actie wordt georganiseerd door:
 • Univé Noord-Holland in Heerhugowaard, M. de Klerkweg 1, 1703 DK Heerhugowaard. K.v.K. nummer 37118787.     

Gebondenheid aan actievoorwaarden

 • Door deelname aan deze winactie verklaar je je akkoord met de actievoorwaarden.

Disclaimer

 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Univé Noord-Holland aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig is. Univé Noord-Holland is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade, veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar websites van derden, steeds tenzij in geval van opzet of grove schuld van Univé Noord-Holland.
 • Univé Noord-Holland is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van doorgelinkte internetsites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.
 • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze actie, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige, komen toe aan Univé Noord-Holland.