Stichting MVO de Siggels zet zich in voor inwoners van Zwolle Zuid in het algemeen en kwetsbare groepen in het bijzonder, met als doel een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk welzijn. Dit gebeurt door het faciliteren van activiteiten gericht op beweging, participatie, opleiding en verbinding op sportpark De Siggels.

Dankzij een donatie van het Univé-Ledenfonds heeft de stichting nieuw sport- en spelmateriaal aangeschaft dat gebruikt wordt tijdens o.a. wekelijkse maatschappelijke en sportieve activiteiten, sessies voor seniorensport en het maatschappelijk participatieproject waarbij ontmoeting/activering van deelnemers centraal staat. Ook fysiotherapeuten die sessies houden met bijzondere doelgroepen maken gebruik van de faciliteiten en zijn geholpen door de donatie!