Ipse de Bruggen heeft met behulp van het Univé Regio+ Ledenfonds een Paro Zeehond voor cliënten met een verstandelijke beperking in Nieuwveen aangeschaft. De zeehond is een sociale robot die interactie en communicatie stimuleert. De witte vacht, de grote ogen en zijn levensechte gedrag zorgen voor bijzondere momenten tijdens het gebruik. Vooral cliënten met een Ernstige Meervoudige Beperking reageren zeer positief op Paro de Zeehond. Zij vinden het vooral erg leuk om hun verhaal aan Paro te vertellen.