Samenwerking en vertrouwen bevorderden een vlotte schadeafhandeling

22 april 2024

Toen er in september 2023 brand uitbrak bij kalverhouder Jan van der Wal in Kootwijkerbroek, kwam iedereen direct in actie. De brandweer was snel ter plaatse, stichting Salvage kwam nog dezelfde dag, buren schoten te hulp toe om te helpen en ook Univé stond klaar om de getroffen boer te ondersteunen. Hoe dat in zijn werk ging, vertellen Schade-adviseur Zakelijk & Complex Jelmer van der Spoel en Adviseur Agrarisch Nico Besselsen.

Als er brand uitbreekt, rukt de brandweer direct uit en meldt dat bij de stichting Salvage. Salvage treedt op namens alle brandverzekeraars in Nederland en stuurt als eerste schade-experts naar de plek van de brand. Zij vangen slachtoffers op, treffen maatregelen om verdere schade te beperken en lichten de verzekeraar in over de stand van zaken. Ook bij de brand in Kootwijkerbroek kwam Salvage nog dezelfde dag langs bij Van der Wal.

Emotionele steun

“Voor Univé is het heel prettig dat deze deskundigen dit voorwerk doen”, zegt Nico. “Er is dan direct deskundige hulp vanuit de verzekeraar en er kunnen maatregelen getroffen worden om schade te beperken. Zodra wij zijn ingelicht kunnen wij ons richten op de verdere afwikkeling en ook op persoonlijke aandacht voor de getroffen ondernemer. Als adviseur ken ik Van der Wal goed, we hebben vanuit onze advisering regelmatig contact. Ik heb hem direct laten weten dat we er voor hem zijn en dat we hem gaan helpen. Het is een heftige ervaring om een brand mee te maken, dus aandacht en een luisterend oor is eerst het belangrijkst. Als de ergste schok voorbij is, komen de vragen. Hoe gaat het nu verder? Wat moet ik doen? Wie helpt mij? Wij leggen dan onze werkwijze uit, zodat je weet wat je kunt verwachten. En je mag altijd bellen als er iets niet duidelijk is of als zaken niet lopen zoals verwacht of gewenst.”

Samenwerking

“Een grote brandschade afwikkelen is behoorlijk complex,” vertelt Jelmer. “Het is niet iets wat je even doet met een afvinklijstje en een rekenmachine in de hand. Integendeel: er zijn veel partijen bij betrokken, elk met hun eigen rol: brandweer, politie, een brandonderzoeker, schade-experts, de Univé-adviseur, de hypotheekverstrekker en uiteraard het slachtoffer zelf. Voor een soepele afwikkeling zijn daarom samenwerking en goede communicatie cruciaal. Dat kweekt vertrouwen. Als Schade-adviseur Zakelijk & Complex fungeer ik in het hele proces als een spin in het web. Ik breng die verschillende lijnen bij elkaar om alles zo vlot en duidelijk mogelijk te laten verlopen.”

Onderzoek naar de schade

Er moet nogal wat onderzocht worden om een helder beeld te krijgen van de schade en de uiteindelijke vergoeding. Bijvoorbeeld hoe de brand heeft kunnen ontstaan en of er de nodige preventieve maatregelen waren getroffen. “Bij Van der Wal was dat allemaal in orde,” aldus Nico. “Er waren geen kalveren in de stal, de mestputten waren leeggezogen, de stal schoongespoten, de roosters waren afgedekt en de brandblusser was bij de hand. Je zou zeggen dat je dan zonder gevaar kunt gaan lassen. Maar toen de putten werden leeggezogen is er waarschijnlijk biogas ontsnapt en dat is in de stal blijven hangen. Dat zie of ruik je niet. Maar een vonk kan dan genoeg zijn om een vuurzuil te veroorzaken.”

Hoe ben je verzekerd?

De brand greep snel om zich heen in de stal, onder meer door zeer brandbaar isolatiemateriaal. De schade was enorm. De stal waarin gelast was, was sowieso verloren, een andere schuur had veel roet- en rookschade opgelopen en de voerkeuken was zwaar getroffen. Nico: “Dan is het de vraag hoe je verzekerd bent. In dit geval was de herbouwwaarde van de stallen verzekerd, evenals de opruimkosten en de herstelkosten.” Jelmer: “Van der Wal heeft mooie plannen voor de nieuwe stal: groter en duurzamer. Daarmee wijkt hij af van de herbouwwaarde. Dit zien wij niet als een belemmering. Van der Wal investeert ook mee en er zal weinig of geen productievoordeel zijn bij een afwijkende herbouw”.

De stal waarin gelast werd, was sowieso verloren, een schuur had veel roet- en rookschade opgelopen en de voerkeuken was zwaar getroffen.

Ook omzetverlies verzekerd

Naast de materiële schade heeft Van der Wal flinke schade door productieverlies. Een bedrijfsschadeverzekering biedt dan uitkomst. Daarmee verzeker je omzetverlies en de vaste lasten die immers gewoon doorlopen. Nico: “Zo’n bedrijfsschadeverzekering kun je afsluiten voor een, twee of zelfs drie jaar. Van der Wal is nu bezig zijn bedrijf weer helemaal draaiende te krijgen. Een bedrijfsschadeverzekering is dan zeker geen overbodige luxe. Agrariërs hebben te maken met steeds strengere wet- en regelgeving. Voor een aantal veranderingen heeft Van der Wal daarom een vergunning nodig. En of hij die krijgt kan weer afhankelijk zijn van onderzoeksresultaten en wetgeving. Veel gedoe waar maanden mee gemoeid zijn en al die tijd kan hij geen volledige productie draaien.”

Proactieve houding

“Een schadeafhandeling kan stroef verlopen als partijen langs elkaar heen werken en alleen letten op hun eigen belang,” zegt Jelmer. “Het is zaak om allemaal hetzelfde doel voor ogen te hebben: deze agrariër en zijn bedrijf zo goed mogelijk helpen. Dat is in dit geval heel goed gegaan omdat alle partijen een proactieve houding hadden, prima samenwerkten en onderling veelvuldig overlegden. Wat de schadeafhandeling ook sterk bevorderde was de houding van Van der Wal zelf. Hij kon in principe op kosten van Univé een onafhankelijke contraexpertise aanvragen. Dat kan in sommige gevallen een hogere schadevergoeding opleveren, maar voordat dat allemaal is afgehandeld ben je weer maanden verder. Van der Wal vond een contraexpertise niet nodig. Hij had vertrouwen in onze conclusies. Ook reageerde hij altijd direct op vragen of als hij iets aan moest leveren. Omdat alles zo vlot verliep, konden we al snel de eerste termijn aan hem uitkeren.”

Nog meer aandacht voor brandveiligheid

Een ander punt van aandacht bij een schadeafhandeling is de bedrijfscontinuïteit. Wil de boer na zo’n grote schade stoppen, dan heeft dat ook gevolgen voor de schade-uitkering. Maar daar was Van der Wal snel uit: ze willen graag doorgaan en maken volop plannen voor de voortgang. “Brandveiligheid staat daarbij nog hoger in het vaandel dan eerst,” aldus Nico. “Die kan omhoog door te kiezen voor hekken die eenvoudig te verwijderen zijn, waardoor las- en slijpwerk niet meer in de stal hoeft plaats te vinden. Met onbrandbaar isolatiemateriaal kan een brand minder gemakkelijk uitbreiden. En ook door mestputten om te bouwen, wordt het brandgevaar een stuk kleiner. Van der Wal en zijn zoon zijn door de plannen weer positief gestemd en richten hun blik graag op de toekomst.”

Het Verbond van Verzekeraars meldde onlangs dat het aantal stalbranden in Nederland nog altijd hoog blijft. Wil jij weten hoe je het risico van brand zoveel mogelijk kunt voorkomen en de gevolgen kunt beperken? Neem dan contact op met een Univé adviseur.

Tekst: Univé

Gratis Bedrijfsverzekeringscheck

Als agrariër zijn je wensen, doelen en situatie altijd in beweging. Ditzelfde geldt voor wet- en regelgeving. Daarom is het belangrijk om je verzekeringen up-to-date te houden zodat ze passen bij jouw persoonlijke én zakelijke situatie. Maar wij weten ook dat het vinden van de tijd om je verzekeringen weer eens door te nemen, er vaak bij in schiet. Daarom staan wij voor je klaar.

Wat kun je van ons verwachten?
Onze agrarische adviseurs helpen je graag, en belangrijker nog: zij denken met je mee. Tijdens de gratis Bedrijfsverzekeringscheck bekijken ze of je nog goed verzekerd bent, of je niet oververzekerd bent en of jouw verzekeringen nog passen bij je situatie. Hiermee voorkom je dat je betaalt voor risico’s die wellicht nu niet van toepassing zijn.