Actievoorwaarden: Stem op een lokaal goed doel

Voor wie?

Inhoud actie

 • De ‘Stem op een lokaal goed doel’ actie is een actie van Univé Noord-Holland in samenwerking met Stichting Univé Noord-Holland Ledenfonds.
 • Iedere deelnemer kan via zijn of haar eigen unieke e-mailadres maximaal één keer een stem uitbrengen op een lokaal goed doel. Wanneer je de gevraagde gegevens hebt ingevuld via de website of invulkaart maakt jouw lokale goede doel kans op € 1000 vanuit het Univé Ledenfonds.
 • Deelname aan de actie is gratis.
 • Per Univé-winkel in het werkgebied van Noord-Holland ontvangen twee goede doelen een donatie van € 1000.
 • Enkel geregistreerde goede doelen die gevestigd zijn in het werkgebied van Univé Noord-Holland (zie groen gemarkeerde delen op het landkaartje hierboven) maken kans op een donatie.
 • De club, vereniging of maatschappelijke organisatie die wordt aandragen, moet in ieder geval:
  • Een maatschappelijk doel dienen (én dus geen commerciële doelstelling hebben);
  • Een bijdrage leveren aan de veiligheid, leefbaarheid, sociale verbinding, zelfredzaamheid en/of de gezondheid van inwoners.
  • Actief en gevestigd zijn in het werkgebied van Univé Noord-Holland (Noord-Holland, regio Nieuwkoop of Zwolle, zie groen gemarkeerde delen op het landkaartje hierboven).
 • Per Univé-winkel vindt een trekking plaats. Daarbij ontvangt één lokaal goed doel € 1000 op basis van de meeste ingezonden stemmen en één op basis van een onafhankelijke loting uit alle ingezonden lokale clubs, verenigingen en maatschappelijke organisaties. Het goede doel met de meeste stemmen wordt uitgesloten van de onafhankelijke loting.
 • De donatie is organisatiegebonden, niet bestemd voor individuen en niet inwisselbaar voor producten of diensten. Overdragen van de donatie aan anderen is niet mogelijk.
 • Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Door deelname aan deze actie ga je akkoord dat wij jouw gegevens gebruiken t.b.v. deze actie.
 • Bij het geven van toestemming voor het doornemen van de verzekeringen (VerzekeringsCheck) wordt er door een Univé-adviseur contact met je opgenomen. Deze check staat los van de goede doelen actie.
 • De VerzekeringsCheck vindt plaats in één van de bovengenoemde Univé-winkels, telefonisch of via beeldbellen.
 • Liever toch geen VerzekeringsCheck? Afmelden kan via 072 502 4550.

Looptijd actie

 • De actie loopt van 2 april tot 1 mei 2024.
 • Trekking van de winnaars vindt plaats op 7 mei 2024.
 • In de tweede week van mei wordt contact telefonisch opgenomen met de lokale goede doelen. Zij worden – mits zij daar toestemming voor geven – bekendgemaakt op de website.

Overige voorwaarden en aansprakelijkheid

 • Univé Noord-Holland behoudt zich het recht voor om deelnemers – indien niet voldaan wordt aan de actievoorwaarden – uit te sluiten van deelname en/of te diskwalificeren.
 • Univé Noord-Holland behoudt zich het recht voor om aangedragen lokale goede doelen – indien niet voldaan wordt aan de actievoorwaarden – uit te sluiten van deelname en/of te diskwalificeren.
 • Univé Noord-Holland behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden de actie (voorwaarden) te wijzigen en/of de actie te verlengen en/of voortijdig te stoppen en/of op te schorten mits niet ten nadele van de deelnemers.
 • Indien sprake is van een dergelijke wijziging zal deze worden vermeld op deze pagina.
 • Univé Noord-Holland is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit het toekennen van de donatie.
 • Deelname aan de actie is geheel voor eigen risico. Univé Noord-Holland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook vóór, tijdens of na deelname aan de actie.
 • In het geval de actie om wat voor reden dan ook wordt gestopt, gewijzigd of opgeschort dan is Univé Noord-Holland niet aansprakelijk voor eventuele schade en hebben de Univé klanten ook geen recht op schadevergoeding.
 • In geval van geconstateerde onregelmatigheden bij deelname aan deze actie wordt de deelnemer onherroepelijk van deelname uitgesloten.
 • Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Privacy

 • De Univé privacyverklaring (zie www.unive.nl/privacy) en de AVG is van toepassing op de persoonsgegevens die je ons in verband met deze actie verstrekt of hebt verstrekt.  

Algemeen

 • Deze actie wordt georganiseerd door:
 • Univé Noord-Holland in Heerhugowaard, M. de Klerkweg 1, 1703 DK Heerhugowaard. K.v.K. nummer 37118787.

Gebondenheid aan actievoorwaarden

 • Door deelname aan deze actie verklaar je je akkoord met de actievoorwaarden. Indien niet wordt voldaan aan de actievoorwaarden behoudt Univé Noord-Holland het recht deelnemers uit te sluiten van deelname aan de actie.

Disclaimer

 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Univé Noord-Holland aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig is. Univé Noord-Holland is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade, veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar websites van derden, steeds tenzij in geval van opzet of grove schuld van Univé Noord-Holland.
 • Univé Noord-Holland is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van doorgelinkte internetsites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.
 • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze actie, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige, komen toe aan Univé Noord-Holland.