Actievoorwaarden Tip een vriend voor een Univé hypotheek

Voor wie?

 • Deelname aan deze actie staat open voor personen van 18 jaar en ouder.
 • Medewerkers van Univé Noord-Holland zijn uitgesloten van deelname.

Inhoud actie

 • Als de deelnemer zichzelf aanmeldt voor een gratis oriëntatiegesprek met onze hypotheekadviseur naar aanleiding van de € 50,- actiekaart die hij heeft ontvangen, krijgt hij/zij na afloop van het gesprek € 50,-. Dit bedrag wordt overgemaakt op de bankrekening die vermeld staat op de actiekaart of naar de desgewenste (sport)vereniging/club.
 • De deelnemer heeft nog geen hypotheek bij Univé ondergebracht.
 • Indien de actiekaart wordt gebruikt om een bekende aan te melden voor een gratis oriëntatiegesprek met de hypotheekadviseur, ontvangt de tipgever € 50,-. Dit bedrag wordt overgemaakt op de bankrekening die vermeld staat op de actiekaart of naar de desgewenste (sport)vereniging/club.
 • De potentiële hypotheekklant heeft nog geen hypotheek bij Univé Noord-Holland.
 • De actie geldt niet bij verlenging van een hypotheek.
 • De kaart dient voorzien te zijn van een handtekening van de potentiële klant. Hij/zij geeft daarmee toestemming aan Univé Noord-Holland om telefonisch of per e-mail contact op te nemen.
 • De gegevens van de potentiële klant worden opgenomen in ons klantenbestand op het moment dat het adviestraject wordt opgestart.
 • Als de actiekaart niet wordt gebruikt bij het oriëntatiegesprek, dan is het achteraf onder geen enkele voorwaarde mogelijk om nog in aanmerking te komen voor deze actie.
 • Het bedrag wordt na afloop van het oriëntatiegesprek automatisch op de betreffende rekening gestort.
 • Over de toekenning wordt niet gecorrespondeerd.
 • Univé is vrij om deelnemers uit te sluiten van de actie, om haar moverende redenen.

Looptijd actie

 • De actie loopt tot 1 januari 2025.
 • Univé Noord-Holland behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden de actie (voorwaarden) te wijzigen en/of de actie te verlengen en/of voortijdig te stoppen en/of op te schorten.
 • In het geval de actie om wat voor reden dan ook wordt gestopt, gewijzigd of opgeschort dan is Univé Noord-Holland niet aansprakelijk voor eventuele schade en hebben de Univé klanten ook geen recht op schadevergoeding.

Aansprakelijkheid

 • In het geval de actie om wat voor reden dan ook wordt gestopt, gewijzigd of opgeschort dan is Univé Noord-Holland niet aansprakelijk voor eventuele schade en hebben de Univé klanten ook geen recht op schadevergoeding.

Privacy

 • De Univé privacyverklaring (zie www.unive.nl/privacy) en de AVG is van toepassing op de persoonsgegevens die u ons in verband met deze actie verstrekt of heeft verstrekt.  

Algemeen

 • Deze actie wordt georganiseerd door:
 • Univé Noord-Holland in Heerhugowaard, M. de Klerkweg 1, 1703 DK Heerhugowaard. K.v.K. nummer 37118787.     

Gebondenheid aan actievoorwaarden

 • Door deelname aan deze actie verklaart u zich akkoord met de actievoorwaarden.

Disclaimer

 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Univé Noord-Holland aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig is. Univé Noord-Holland is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade, veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar websites van derden, steeds tenzij in geval van opzet of grove schuld van Univé Noord-Holland.
 • Univé Noord-Holland is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van doorgelinkte internetsites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.
 • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze actie, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige, komen toe aan Univé Noord-Holland.