Actievoorwaarden reanimatietraining Univé Wormer

Voor wie?

 • De reanimatietraining wordt georganiseerd door Univé Noord-Holland.
 • Deelname aan deze training staat open voor personen met een minimumleeftijd van 18 jaar.
 • Deelname aan deze actie staat open voor personen die woonachtig zijn in het werkgebied van Univé Wormer.

Over de reanimatietraining

 • De reanimatietraining vindt plaats in de Univé-winkel in Wormer op dinsdag 25 juni 2024 om 18.45 uur.
 • Deelname aan de reanimatietraining is gratis.
 • Door deelname aan de reanimatietraining ga je akkoord dat wij jouw naam, adres, telefoon en e-mailgegevens gebruiken voor deze training.
 • Univé Noord-Holland behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden de voorwaarden te wijzigen en/of de training voortijdig te stoppen en/of op te schorten.
 • In het geval de training om wat voor reden dan ook worden geannuleerd, gewijzigd of opgeschort dan is Univé Noord-Holland niet aansprakelijk voor eventuele schade en hebben de deelnemers ook geen recht op schadevergoeding.

Aansprakelijkheid reanimatietraining

 • Univé Noord-Holland is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit deelname aan de reanimatietraining.
 • Deelname aan de reanimatietraining van Univé Noord-Holland is geheel voor eigen risico. Univé Noord-Holland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook vóór, tijdens of na deelname aan de training.
 • In geval van geconstateerde onregelmatigheden bij deelname aan de training wordt de deelnemer onherroepelijk van deelname uitgesloten.

Privacy

 • De Univé privacyverklaring (zie www.unive.nl/privacy) en de AVG is van toepassing op de persoonsgegevens die je ons in verband met deze actie verstrekt of heeft verstrekt.  

Algemeen

 • Deze actie wordt georganiseerd door:
 • Univé Noord-Holland in Heerhugowaard, M. de Klerkweg 1, 1703 DK Heerhugowaard. K.v.K. nummer 37118787.     

Gebondenheid aan actievoorwaarden

 • Door deelname aan de reanimatietraining ga je akkoord met de actievoorwaarden.

Disclaimer

 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Univé Noord-Holland aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig is. Univé Noord-Holland is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade, veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar websites van derden, steeds tenzij in geval van opzet of grove schuld van Univé Noord-Holland.
 • Univé Noord-Holland is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van doorgelinkte internetsites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.
 • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze actie, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige, komen toe aan Univé Noord-Holland.