Sponsorvoorwaarden

Unive Noord-Holland
Unive Noord-Holland

Supporter van Sport

Het liefst sponsoren we zoveel mogelijk regionale sportinitiatieven en sportevenementen. Maar bij sponsoring is het belangrijk om binnen bepaalde kaders te werken. Daarom hebben we een aantal sponsorvoorwaarden opgesteld.

Sponsorvoorwaarden – dat klinkt strenger dan het is. Deze voorwaarden zijn puur in het leven geroepen als leidraad, om er continu op toe te zien dat we projecten sponsoren die in het verlengde liggen van ons gedachtegoed en dát wat we belangrijk vinden: sport en bewegen.

Aanvragen

Voldoet de aanvraag aan de voorwaarden, dan kun je het online aanvraagformulier invullen en opsturen. Aan de hand van het volledig ingevulde formulier bekijken wij of het verzoek past binnen het sponsorbeleid. Dit laatste betekent dus ook dat de aanvraag past bij de identiteit van Univé en dat wij voldoende kans krijgen om met de sponsoring onze commerciële doelen te bereiken.

Wij streven ernaar om de aanvrager binnen drie weken te laten weten of het sponsorverzoek wordt gehonoreerd. Om van de sponsoring een succes te maken hebben wij vaak ook enige tijd nodig. Doe jouw sponsoraanvraag dus op tijd.

Wil je met jouw vereniging, club of project in aanmerking komen voor sponsoring? Stuur dan jouw sponsorverzoek in via ons online aanvraagformulier.

Sponsorvoorwaarden

Aanvragen voor sponsoring worden in behandeling genomen op basis van de volgende voorwaarden en richtlijnen:

 • Wij sponsoren initiatieven en evenementen op het gebied van sport en bewegen.
 • Univé Noord-Holland sponsort uitsluitend initiatieven in het eigen werkgebied.
 • Het sponsorverzoek wordt ingediend via het online sponsorformulier.
 • Sponsoring is mogelijk voor klanten/leden/verzekerden of voor toekomstige klanten die open staan voor verzekeren via Univé Noord-Holland.
 • Sponsorovereenkomsten worden aangegaan voor een periode van maximaal een jaar en worden ieder jaar opnieuw beoordeeld aan de hand van de (nieuwe) voorwaarden. Meerjarige contracten worden niet aangegaan. Dat betekent ook dat een automatische factuur van een daarop volgend jaar niet betaald kan worden indien er geen overeenkomst is vanuit beide partijen.
 • Losstaande bord- of shirtsponsoring doen wij niet, mits het deel uitmaakt van een groter sponsorgeheel.
 • Afspraken voor sponsoring worden in een sponsorcontract vastgelegd en opgemaakt door Univé Noord-Holland. Mondelinge afspraken via mail zijn niet rechtsgeldig: een ondertekend sponsorcontract wel.
 • Sponsoring wordt zoveel mogelijk ingezet in combinatie met het Univé uitleenpakket.
 • Wij verwachten een tegenprestatie van de gesponsorde: Kan Univé zichzelf bij de club/het evenement profileren? Kunnen wij op de club/het evenement speciale activiteiten organiseren voor onze klanten en/of leden? Kan de club/het evenement ons een interessant netwerk bieden?

Univé Noord-Holland sponsort geen:

 • Op zichzelf staande advertenties in clubbladen, programmaboekjes en jubileumkranten.
 • Activiteiten of doelen met een politieke, religieuze of activistische boodschap.
 • Doelen met een onnodige milieubelasting.
 • Initiatieven die een potentieel gevaar opleveren voor deelnemers en/of publiek.
 • Individuen of individuele activiteiten.
 • Activiteiten met als doel het inzamelen van geld voor goede doelen.
 • Studiedagen, congressen, seminars etc.
 • Feesten, markten en braderieën.
 • Verzoeken met een structureel en/of meerjarig karakter.
 • Initiatieven die deels of geheel plaatsvinden buiten het werkgebied van Univé Noord-Holland.