Tip een vriend!

Voor de actie ‘Tip-een-vriend’ gelden de volgende actievoorwaarden:

Voor wie?

 • Deelname aan deze actie staat open voor medewerkers van Univé Noord-Holland.

Inhoud actie

 • Een medewerker van Univé Noord-Holland draagt een kennis, een buur, een vriend(in) of familielid aan voor een hypotheekgesprek via de ‘Tip een vriend’ kaart. Als deze een hypotheek sluit via Univé Noord-Holland  en er wordt voldaan aan alle voorwaarden zoals hieronder omschreven, dan ontvangt de medewerker een bol.com bon t.w.v. € 50,-.
 • Er moet een duidelijke relatie zijn tussen de medewerker en aangebrachte hypotheekklant. De relatie tussen de medewerker en de nieuw aangebrachte hypotheekklant wordt geverifieerd door de afdeling Hypotheken. Er mogen geen willekeurige personen worden aangedragen voor deze actie.
 • De nieuw aangebrachte hypotheekklant heeft nog geen hypotheek bij Univé Noord-Holland.
 • De kaart dient voorzien te zijn van een handtekening van de potentiële klant. Hij/zij geeft daarmee toestemming aan Univé Noord-Holland om telefonisch of per e-mail contact op te nemen.
 • De gegevens van de potentiële klant worden opgenomen in ons klantenbestand op het moment dat het adviestraject wordt opgestart.
 • Als de ‘Tip-een-vriend’ kaart niet wordt gebruikt bij het sluiten van de hypotheek, dan is het achteraf onder geen enkele voorwaarde mogelijk om nog in aanmerking te komen voor deze actie.
 • De bol.com bon wordt na de acceptatie van de hypotheek en in ieder geval drie maanden na de ingangsdatum van de hypotheek overhandigd of opgestuurd aan de medewerker.
 • Over de toekenning wordt niet gecorrespondeerd.
 • Univé Noord-Holland is vrij om deelnemers uit te sluiten van de actie, om haar moverende redenen.

Looptijd actie

 • De actie ‘Tip-een-vriend’ loopt tot 1 januari 2022.
 • Univé Noord-Holland behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden de actie (voorwaarden) te wijzigen en/of de actie te verlengen en/of voortijdig te stoppen en/of op te schorten.
 • In het geval de actie om wat voor reden dan ook wordt gestopt, gewijzigd of opgeschort dan is Univé Noord-Holland niet aansprakelijk voor eventuele schade en hebben de Univé klanten ook geen recht op schadevergoeding.

Gebondenheid aan actievoorwaarden

 • Door deelname aan deze actie verklaar je je akkoord met de actievoorwaarden van deze actie.

Privacy

 • De Univé privacyverklaring (zie www.unive.nl/privacy) en de AVG is van toepassing op de persoonsgegevens die u ons in verband met deze actie verstrekt of heeft verstrekt.  

Algemeen

 • Deze actie wordt georganiseerd door Univé Noord-Holland in Heerhugowaard, M. de Klerkweg 1, 1703 DK Heerhugowaard. KvK nummer 37118787.     

Disclaimer

 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Univé Noord-Holland aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig is. Univé Noord-Holland is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade, veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar websites van derden, steeds tenzij in geval van opzet of grove schuld van Univé Noord-Holland.
 • Univé Noord-Holland is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van doorgelinkte internetsites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.
 • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze actie, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige, komen toe aan Univé Noord-Holland.
 • Univé Noord-Holland is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit deelname aan deze actie.
 • Deelname aan de actie van Univé Noord-Holland is geheel voor eigen risico. Univé Noord-Holland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook vóór, tijdens of na deelname aan de actie.
 • In geval van geconstateerde onregelmatigheden bij deelname aan deze actie wordt de deelnemer onherroepelijk van deelname uitgesloten.