Actievoorwaarden ‘Tip een vriend’ kaart

Voor wie?

 • De ‘Tip een vriend kaart’ is een actie van Univé Noord-Holland.
 • Deelname aan deze actie staat open voor mensen boven de 18 jaar die zich via de kaart hebben aangemeld voor deze actie.
 • Deelname aan deze actie staat open voor mensen die woonachtig zijn in het werkgebied van Univé Alkmaar, Univé Bovenkarspel, Univé Den Helder, Univé Haarlem, Univé Heerhugowaard, Univé Hoorn, Univé Nieuwkoop, Univé Schagen, Univé Volendam, Univé Wieringerwerf, Univé Wormer en Univé Zwolle. Al deze Univé-winkels zijn onderdeel van Univé Noord-Holland.

Inhoud actie

 • Als via de actie een nieuwe klant bij Univé Noord-Holland wordt aangedragen die één schadeverzekering sluit, dan ontvangt de bestaande Univé klant €20,-. Als er een nieuwe klant wordt aangedragen die twee of meer schadeverzekeringen sluit, dan ontvangt de bestaande klant €50.- mits wordt voldaan aan alle voorwaarden zoals hieronder omschreven. Dit bedrag wordt overgemaakt op het bankrekening dat vermeld staat op de ‘Tip-een-vriend’ kaart of naar desgewenste (sport)vereniging/club.
 • De nieuw aangebrachte klant heeft nog geen schadeverzekeringen bij Univé Noord-Holland.
 • De nieuw aangebrachte klant woont niet op hetzelfde adres als de tipgever.
 • De nieuw aangebrachte klant gebruikt de ‘Tip-een-vriend’ kaart van de bestaande Univé-klant voor het afsluiten van een schadeverzekering.
 • De actie geldt niet wanneer er personen worden meeverzekerd (bijgeschreven).
 • De actie geldt niet bij het afsluiten van een losse kortlopende reisverzekering en/of zorgverzekering.
 • De kaart dient voorzien te zijn van een handtekening van de potentiële klant. Hij/zij geeft daarmee toestemming aan Univé Noord-Holland om telefonisch of per e-mail contact op te nemen.
 • De gegevens van de potentiële klant worden opgenomen in ons klantenbestand op het moment dat het adviestraject wordt opgestart.
 • Als de ‘Tip-een-vriend’ kaart niet wordt gebruikt bij het sluiten van de schadeverzekering, dan is het achteraf onder geen enkele voorwaarde mogelijk om nog in aanmerking te komen voor deze actie.
 • Het bedrag van de actie wordt na de acceptatie van de schadeverzekering en in ieder geval drie maanden na de ingangsdatum van de schadeverzekering automatisch op de betreffende rekening gestort.
 • Over de toekenning wordt niet gecorrespondeerd.
 • Univé Noord-Holland is vrij om deelnemers uit te sluiten van de actie, om haar moverende redenen.
 • Medewerkers van Univé zijn uitgesloten van deze actie.
 • We waarderen het zeer als je Univé bij kennissen, vrienden of familie aandraagt. Het is echter niet de bedoeling dat deze kaart (in bulkoplage) via de mail wordt verspreid.

Looptijd actie

 • De actie ‘Tip-een-vriend’ loopt tot 1 januari 2025.
 • Univé Noord-Holland behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden de actie (voorwaarden) te wijzigen en/of de actie te verlengen en/of voortijdig te stoppen en/of op te schorten.
 • In het geval de actie om wat voor reden dan ook wordt gestopt, gewijzigd of opgeschort dan is Univé Noord-Holland niet aansprakelijk voor eventuele schade en hebben de Univé Noord-Holland klanten ook geen recht op schadevergoeding.

Aansprakelijkheid

 • Univé Noord-Holland is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit deelname aan deze actie.
 • Deelname aan de actie van Univé Noord-Holland is geheel voor eigen risico. Univé Noord-Holland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook vóór, tijdens of na deelname aan de actie.
 • In geval van geconstateerde onregelmatigheden bij deelname aan deze actie wordt de deelnemer onherroepelijk van deelname uitgesloten.

Privacy

 • De Univé privacyverklaring (zie www.unive.nl/privacy) en de AVG is van toepassing op de persoonsgegevens die u ons in verband met deze actie verstrekt of heeft verstrekt.  

Algemeen

 • Deze actie wordt georganiseerd door:
 • Univé Noord-Holland in Heerhugowaard, M. de Klerkweg 1, 1703 DK Heerhugowaard. K.v.K. nummer 37118787.     

Gebondenheid aan actievoorwaarden

 • Door deelname aan deze actie verklaart u zich akkoord met de actievoorwaarden.

Disclaimer

 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Univé Noord-Holland aan de ‘Tip-een-vriend’ kaart en het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig is. Univé Noord-Holland is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade, veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de  ‘Tip-een-vriend’ kaart of de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar websites van derden, steeds tenzij in geval van opzet of grove schuld van Univé Noord-Holland.
 • Univé Noord-Holland is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van doorgelinkte internetsites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.
 • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze actie, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige, komen toe aan Univé Noord-Holland.