De Werkschuit is een kleine basisschool in het Kleverpark te Haarlem. Door gebreken in het tegelwerk, de regenwaterafvoer en een aantal speeltoestellen was het schoolplein geen veilige plek meer voor de spelende kinderen. En dat wilde De Werkschuit graag veranderen. Zij wilden een gezond (en groen) schoolplein realiseren.

Mede door de steun van de Stichting Univé Regio+ Ledenfonds heeft de Werkschuit een gezond (en groen) schoolplein gerealiseerd. Dit nieuwe schoolplein is vlak voor de zomervakantie geopend en leidt o.a. tot meer beweging, fantasie & gezondheid.

Univé Noord-Holland