Welk isolatiemateriaal in de stal is het beste?

14 mei 2024

Veel daken van oudere stallen zijn geïsoleerd met PUR of EPS. Maar dit isolatiemateriaal is erg brandbaar en mag bij nieuwbouw van een stal niet meer gebruikt worden. Bas Luitjes, risicodeskundige bij Univé, legt uit wat de alternatieven zijn en welke voor- en nadelen je tegen elkaar afweegt als je een keuze maakt.

De brandveiligheid van isolatiemateriaal is onderverdeeld in klassen, van A voor het brandveiligste materiaal tot F voor het brandgevaarlijkste. Oude isolatiematerialen vallen vaak in de lagere klassen. “Als die gaan branden zijn de gevolgen groot,” aldus Bas. “Er is een sterke rookontwikkeling waardoor dieren snel kunnen stikken en er is druppelvorming waarbij brandende delen omlaag vallen. Die kunnen de aanwezige dieren raken of brandbaar materiaal in de stal. Het vuur kan dan snel om zich heen grijpen, ook omdat het oude isolatiemateriaal zelf heel gemakkelijk brandt. Veel fatale stalbranden zijn dan ook toe te schrijven aan brandbaar isolatiemateriaal.”

Brandveiligheid of kosten?

Tegenwoordig is bij de nieuwbouw of verbouw van een stal wettelijk gezien isolatiemateriaal van minimaal brandklasse B vereist. In bestaande bouw hoeft het oude materiaal niet vervangen te worden. Maar bij een kleine verbouwing of bij het laten verwijderen van asbestdaken, is dit wel een overweging waard. “Er zijn drie punten waar je op kunt letten als je isolatiemateriaal kiest,” zegt Bas. “De isolatiewaarde, de brandklasse en de kosten. Wij hebben als verzekeraar een sterke voorkeur voor glaswol en steenwol omdat dat de brandveiligheid het meest vergroot waardoor een brand niet zomaar uit de hand kan lopen. Maar we begrijpen dat ook de andere punten meewegen. Steenwol en glaswol hebben bijvoorbeeld een nadeel ten opzichte van PIR, een brandveilige versie van PUR. Bij een gelijke isolatiewaarde zijn steenwol en glaswol dikker. Ook zijn de kosten wat hoger.”

PIR, steenwol of glaswol?

Welk isolatiemateriaal het beste is, hangt bij een verbouwing ook af van de bestaande constructie. Bij isolatie onder de golfplaten of metalen profielplaten is vaak gebruikgemaakt van het brandbare PUR of EPS. Bas: “Dat is over het algemeen gemakkelijk te vervangen door PIR, dat een prima isolatiewaarde heeft. PIR zit in brandklasse B en is dus toegestaan. Maar met steenwol of glaswol zorg je voor de hoogste brandveiligheid. En een grote brand voorkomen is uiteindelijk een nog grotere kostenbesparing.”

Isolatieplannen bespreken met Univé

De eisen voor brandveilige stallen worden steeds strenger. Brandpreventie zou daarom zowel bij nieuwbouw als bij een verbouwing hoog op de agenda moeten staan. “Ik pleit er daarom altijd voor om de isolatieplannen vooraf met Univé te bespreken, of het nu gaat om nieuwbouw of verbouw,” zegt Bas. “Dan zetten we alle voor- en nadelen en alle kosten op een rijtje. Dat is verhelderend. Samen komen we vaak tot de beste oplossing.”

Tekst: Univé

Gratis Bedrijfsverzekeringscheck

Als agrariër zijn je wensen, doelen en situatie altijd in beweging. Ditzelfde geldt voor wet- en regelgeving. Daarom is het belangrijk om je verzekeringen up-to-date te houden zodat ze passen bij jouw persoonlijke én zakelijke situatie. Maar wij weten ook dat het vinden van de tijd om je verzekeringen weer eens door te nemen, er vaak bij in schiet. Daarom staan wij voor je klaar.

Wat kun je van ons verwachten?
Onze agrarische adviseurs helpen je graag, en belangrijker nog: zij denken met je mee. Tijdens de gratis Bedrijfsverzekeringscheck bekijken ze of je nog goed verzekerd bent, of je niet oververzekerd bent en of jouw verzekeringen nog passen bij je situatie. Hiermee voorkom je dat je betaalt voor risico’s die wellicht nu niet van toepassing zijn.