Voedseltuin IJplein krijgt steuntje in de rug van Univé Ledenfonds

28 maart 2024

Aan de gedempte insteekhaven in Amsterdam-Noord kweekt een groep vrijwilligers groenten en kruiden voor de voedselbank. Buurtbewoners helpen volop mee en maken gebruik van de buitenruimte om te wandelen, spelen en zelfs barbecueën. Om de hoeveelheid groenten te vergroten schafte de vereniging een grotere kas aan, die meerdere compartimenten heeft.

Wie zijn wij?

Vereniging Voedseltuin IJplein is opgericht in december 2014. Enkele jaren eerder namen zij het initiatief om het terrein van de voormalige insteekhaven in te richten als Voedseltuin. Sinds halverwege 2015 wordt de Voedseltuin volledig door vrijwilligers gerund. Inmiddels zijn er zo’n 100 mensen actief.

Het hoofddoel van de vereniging is groenten kweken voor de voedselbank en voor Resto van Harte. Dat zijn restaurants, buurthuizen en andere plekken waar heel voordelig gekookt wordt voor mensen die weinig te besteden hebben. Tegelijkertijd wordt er ook een plek gecreëerd waar vrijwilligers buiten dingen kunnen doen en wordt de buurt erbij betrokken. Buurtbewoners kunnen 24 uur per dag in de Voedseltuin komen.

Ons verhaal

We hadden het plan opgevat een nieuwe kas aan te schaffen die groter is dan de huidige en die meerdere compartimenten heeft. Zo ontstaat er aparte ruimte voor de opkweek van groente, een ruimte voor opslag van onder andere de grasmaaimachine en een gebruikersruimte voor de vrijwilligers.

We hebben een programma van eisen gemaakt voor de nieuwe kas. Ook hebben we een overeenkomst voor de levering van elektriciteit geregeld. Een vrijwilliger-architect heeft een ontwerp gemaakt. Dat ontwerp is goedgekeurd door het bestuur.

Doelen voor de nieuwe kas:

  • Uitbreiding van vrijwilligers van 90 naar 120;
  • Extra workshops en ontvangsten;
  • Groei van de levering van groente aan de voedselbank van 5.000 porties naar 7.500 porties in de komende vijf jaar.

Op 15 februari 2024 is de nieuwe kas officieel geopend.

Wat vindt de buurt van jullie initiatief?

Er werd altijd al goed gebruikgemaakt van de Voedseltuin door buurtbewoners, er zitten altijd mensen. Zo zijn er bijvoorbeeld diverse Turkse en Marokkaanse vrouwen uit de buurt die er ’s avonds samen eten. Er is ook veel sociale controle, er worden nooit groenten gestolen. Veel mensen uit de buurt zijn ook vrijwilliger bij ons en je merkt dat ze hier de ruimte krijgen om datgene te doen waar ze goed in zijn. Er is echt een sfeer van gezamenlijkheid.

Hulp van het Buurtfonds

Onze aanvraag bij Univé Buurtfonds hebben we online gedaan. Daarna hebben we nog meerdere keren contact gehad met Univé. Dat verliep heel soepel en effectief, de lijntjes waren heel kort.

Om ons project te kunnen financieren, vroegen we een bijdrage aan Univé Buurtfonds. We hebben € 5.000 van Univé Buurtfonds en het Univé Noord-Holland Ledenfonds gekregen omdat het een maatschappelijk betrokken lokaal project is, dat bijdraagt aan een fijne leefomgeving. Het resterende bedrag, ruim € 20.000,- hebben we op andere manieren bij elkaar verzameld. Bijvoorbeeld via de PostcodeLoterij, Stichting Hulp na Onderzoek en een donatie van de woningstichting Eigen Haard. Bovendien hebben we een vrijwilliger die architect is bereid gevonden om gratis voor ons het ontwerp te maken.

Plannen voor de toekomst

We hebben nu drie delen in de kas. De opslag, het gebruikersgedeelte waar nu gewoon ook koffie en thee gezet kan worden, maar waar ook al het gereedschap staat wat je kan pakken als je in de tuin gaat werken. En als derde de kas om de voorkweek te doen. Deze ruimtes willen we nog verder optimaliseren.

Daarnaast willen we aan de slag met de opvang van regenwater voor de Voedseltuin. Daar is nu een plan voor in ontwikkeling, maar dat is best gecompliceerd. Gelukkig willen de flats in de omgeving meewerken om hun regenwater op te vangen voor ons.

Tot slot willen we als vereniging een professionaliseringsslag maken. Zo hebben we bijvoorbeeld nu een samenwerking met de Moestuinschool vlak bij ons in de buurt. Vrijwilligers van ons worden daar opgeleid.

Ken jij ook een maatschappelijk en lokaal project dat in aanmerking komt voor een donatie?