Burgerhulpverleners: de helden van Zeevang

Leestijd: drie minuten | geschreven door Babette Zonneveld en Karin Groot

360 seconden. Zo lang – of eigenlijk zo kort – is de cruciale periode na een hartstilstand. Hoe adequater er wordt gereageerd in die zes minuten, hoe hoger de overlevingskans. Denk aan burgerhulpverleners, het gebruik van een AED en het alarmeren van de hulpdiensten. Voorzitter Arie Kastelein van Stichting AED Zeevang weet daar alles van. “Het gebruik van een AED is van levensbelang. Bij de laatste Zeevangsloop in Middelie nog, is met succes een AED gebruikt waardoor de persoon snel weer bijkwam. Dat is één van de succesverhalen, maar we streven naar nog zoveel meer binnen onze Zeevangsdorpen.”

Je hoort enige trotsheid in de stem van voorzitter Arie wanneer hij over de succesverhalen spreekt. En terecht, want het zijn letterlijk zaken over leven en dood. Dankzij het fantastisch optreden van burgerhulpverleners zijn er al meerdere levens gered. “nog niet zo lang geleden was er in Beets ook een persoon met hartfalen. Door het snelle reageren van burgers en het gebruik van een AED is diegene met een hartslag naar het ziekenhuis vervoerd. Het is niet in woorden uit te drukken hoe het voelt om op dat moment van levensbelang te zijn voor iemand.”

Aantal succesvolle reanimaties verhogen

Stichting AED Zeevang verzorgt AED-cursussen en is samen met de verschillende werkgroepen verantwoordelijk voor maar liefst 38 AED’s in de Zeevangsdorpen. De ultieme wens van voorzitter Arie Kastelein van Stichting AED Zeevang is dan ook om het gemiddelde van succesvolle reanimaties te verhogen. “In Nederland ligt het percentage op 25 procent en dat is het hoogste dat ter wereld gehaald wordt. Maar die 25 procent is eigenlijk nog te laag, dat zou hoger moeten uitkomen.” Een prachtig streven waar ze met de stichting, een vrijwilligersorganisatie, hard aan werken.

Gratis cursus

De stichting stuurt de werkgroepen aan die maandelijks controleren of de AED’s stand-by zijn en gebruikt kunnen worden. Daarnaast verzorgen de werkgroepen AED beginners- en herhalingscursussen. Nuttig en noodzakelijk – niet alleen om zoveel mogelijk mensen bewust te maken, maar ook om dat streven van een hoger percentage te bereiken.

Cursisten leren naast het reanimeren en het beademen hoe ze een AED-apparaat in noodsituaties gebruiken. “Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners ons cursusaanbod gratis kunnen volgen. Normaliter kost het €12,50. Maar dankzij sponsoring, waaronder een donatie van Univé, kunnen wij dit gelukkig mogelijk maken. Voorwaarde is wel dat ze zich aansluiten bij HartslagNu, het reanimatie oproepsysteem van Nederland”, zegt Arie.

Tekort aan vrijwilligers

Dat deze vrijwilligers van levensbelang zijn, staat buiten kijf. De stichting hoopt echter dat zoveel mogelijk mensen zich aanmelden voor de AED-cursus. Belangrijk is dat er per AED-locatie minimaal tien mensen zijn, die tijdens een noodsituatie ingezet kunnen worden. Helaas wordt dat in sommige dorpen niet gehaald, weet Arie. “Een oproep vanuit de centrale kan dag en nacht plaatsvinden. Op bepaalde tijden zijn mensen niet altijd beschikbaar, bijvoorbeeld ’s nachts of als ze naar hun werk zijn. Dan is het juist fijn als de poule wat groter is en er altijd voldoende mensen paraat staan”.

Nationaal belang

Wat Arie hierboven beschrijft is eigenlijk een probleem van nationaal belang. Want hoewel we er niet iedere dag bij stil staan, is het wel goed om te realiseren dat we door zo’n cursus iemands leven kunnen redden. Ga maar bij jezelf na: stel je komt in een situatie waarbij iemand een hartstilstand krijgt, en jij bent de enige in de buurt. Ben je dan in staat adequaat te handelen in die 360 luttele seconden? Te veel mensen moeten daar helaas nog nee op antwoorden. Dat probleem valt makkelijk op te lossen met de reanimatiecursussen. Zeker wanneer je deze volgt bij St. AED Zeevang, omdat de cursus ook nog eens vergoed wordt.

Arie: “Het liefst hopen we dat het gebruik van AED’s uiteindelijk wordt verlaagd, onder andere doordat mensen beter voor zichzelf zorgen. Dat is iets wat wij niet in de hand hebben. Waar we wel aan kunnen werken, is dat áls een AED gebruikt moet worden, er voldoende mensen in de buurt zijn. Mensen die weten wat ze in die cruciale 360 seconden moeten doen om iemands leven te redden. Ik hoop met heel mijn hart dat óók jij als lezer bij die laatste groep hoort, of binnenkort bij die groep mag horen.”

Dag van het Hart

Dit stuk is speciaal voor de Dag van het Hart tot stand gekomen met St. AED Zeevang. Als verzekeraar streeft Univé ernaar om iedereen te stimuleren zo gezond mogelijk te leven, of dit zich nu uit in voldoende bewegen of in voeding. Daarnaast ondersteunt Univé Noord-Holland met liefde de initiatieven die zich inzetten voor onze gezondheid op lokaal niveau, om zo bij te dragen aan een gezonder Nederland. 

Over het Ledenfonds

Het Ledenfonds doet donaties aan lokale maatschappelijke initiatieven die gericht zijn op verbetering van (het gevoel van) veiligheid, leefbaarheid, sociale cohesie, zelfredzaamheid en/of de gezondheid. Met een donatie voor bijvoorbeeld een AED dragen we bij aan een educatieve wereld.

Wil je ook een beroep doen op het Ledenfonds voor een samenwerking? Lees hier de voorwaarden en neem contact met ons op.