Een positieve kijk op de RI&E

5 maart 2024

Veel werkgevers stellen het maken van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) uit. Ze zien op tegen het werk en de kosten die daarmee gepaard gaan. Herkenbaar? Jammer en onnodig, want je kunt ook met een positieve blik naar de RI&E kijken. Let dan niet alleen op de kosten, maar besef ook wat het oplevert. En schakel ons in om jou te ontzorgen bij het maken van de RI&E.

Met een RI&E breng je alle risico’s in kaart wat betreft de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van je medewerkers. Een belangrijk onderdeel is het Plan van Aanpak waarin staat wat je gaat doen om die risico’s tegen te gaan. Een RI&E is geen doel op zich, maar een middel om te ontdekken hoe je goed zorgt voor je personeel. Dat zij de werksfeer als prettig ervaren, dat ze door het werk geen gezondheidsproblemen krijgen en dat de kans op ongevallen zo klein mogelijk is. Dat is niet alleen belangrijk voor jouw mensen, maar ook voor de continuïteit van je bedrijf. Volgens onderzoek van International Social Security Association levert elke euro die in gezondheid en veiligheid geïnvesteerd wordt zo’n 2,2 euro op.

Vier winstpunten op een rijtje

 1. Lager ziekteverzuim
  Een RI&E is het startpunt van een goed beleid voor veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Daarbij is er aandacht voor fysieke veiligheid. Denk aan het gebruik van machines, chemische middelen of brandgevaarlijke stoffen. Maar ook aan fysieke belasting zoals tillen, lang staan of werken in ongemakkelijke houdingen. En ook beeldschermwerk, ventilatie, hitte, koude en lawaai kunnen een negatief effect hebben op de gezondheid. Naast de fysieke veiligheid moet de RI&E aandacht hebben voor risico’s door een hoge werkdruk, stress en grensoverschrijdend gedrag. Als je maatregelen treft om het op al die terreinen beter te doen, zul je merken dat het ziekteverzuim daalt. Dat is winst. Een zieke werknemer kost gemiddeld 200 tot 400 euro per dag. Dat zijn bijvoorbeeld kosten voor loondoorbetaling, vervangend personeel, arbodienstverlening en verzuimbegeleiding.
 2. Behoud van personeel
  Meer aandacht voor gezondheid en veiligheid zorgt voor een beter werkklimaat en dat leidt tot een grotere medewerkerstevredenheid. Personeel blijft dan graag voor je werken en dus is er minder verloop. Dat levert aanzienlijke besparingen op. Iemand die uit dienst gaat, kost een bedrijf gemiddeld 21% van het bruto jaarsalaris. Dat zijn onder meer kosten voor uitdiensttreding, werving en selectie en inwerken van nieuw personeel. Heb je nieuwe mensen nodig? Die haal je gemakkelijker binnen als jouw bedrijf een goed imago heeft omdat het bekend staat om de positieve aandacht voor de medewerkers.
 3. Hogere productiviteit
  Nemen mensen ontslag omdat ze het bij jou niet fijn werken vinden? Of raken medewerkers arbeidsongeschikt door onveilige of ongezonde omstandigheden op het werk? Dan heeft dat gevolgen voor je winst, want uitval van personeel leidt tot procesonderbrekingen en productieverlies. Omgekeerd zorgen tevreden en gemotiveerde medewerkers voor een hogere productiviteit. Bovendien komt meer continuïteit op de werkvloer ten goede aan de kwaliteit en (door)ontwikkeling van je producten en/of diensten. Genoeg redenen om in te zetten op een effectief beleid voor een veilige en gezonde werkvloer.
 4. Voorkomen van boetes en schadeclaims
  Een RI&E is verplicht als je personeel in dienst hebt. De Nederlandse Arbeidsinspectie kan je daarom ineens vragen om de wettelijk verplichte documenten voor de RI&E aan te leveren. Heb je die niet of voldoen ze niet? Dan riskeer je een boete die aardig kan oplopen. En als een medewerker uitvalt door een ongeval op de werkvloer of door een beroepsziekte, ben jij als werkgever daar mogelijk aansprakelijk voor. Als je RI&E in orde is, kun je boetes en schadeclaims voorkomen.

RI&E te belangrijk om uit te stellen

Ja, het is waar: een RI&E kost geld, tijd en mankracht. Toch zijn al die investeringen de moeite waard omdat uiteindelijk de baten hoger zijn. Bedenk ook dat verzekeringen vaak als voorwaarde hebben dat je aan actuele wet- en regelgeving voldoet en dat dus je RI&E in orde moet zijn. Maar het is ook waar dat het nog niet zo eenvoudig is om een RI&E op te stellen dat aan alle criteria voldoet. Bovendien is een RI&E maken geen eenmalige, afgeronde actie. Het is een document dat steeds aangepast moet worden vanwege veranderingen in je bedrijf, nieuwe wet- en regelgeving en nieuwe inzichten op het gebied van veiligheid en gezondheid. Best complex allemaal, maar geen reden om je RI&E uit te stellen.

Dienst RI&E van Univé helpt

Uitstellen hoeft ook niet, want de dienst RI&E van Univé staat voor je klaar om je te ontzorgen. Wij werken daarvoor samen met Arbodienst Perspectief. Zij helpen bij het opstellen van je RI&E en het Plan van Aanpak en toetsen alles zodat je zeker weet dat je aan alle wettelijke eisen voldoet. Ook bij het uitvoeren van de plannen en voor een jaarlijkse check kun je op ze rekenen. Zij treden niet op als politieagent, maar als sparringpartner en bekijken samen met jou welke mogelijkheden je hebt om van jouw bedrijf een nog fijnere werkplek te maken.

Wil jij aan de slag met je RI&E en kun je ondersteuning goed gebruiken? Plan dan vandaag nog een afspraak in.

Tekst: Univé

Gratis Bedrijfsverzekeringscheck

Als ondernemer zijn je wensen, doelen en situatie altijd in beweging. Ditzelfde geldt voor wet- en regelgeving. Daarom is het belangrijk om je verzekeringen up-to-date te houden zodat ze passen bij jouw persoonlijke én zakelijke situatie. Maar wij weten ook dat het vinden van de tijd om je verzekeringen weer eens door te nemen, er vaak bij in schiet. Daarom staan wij voor je klaar.

Wat kun je van ons verwachten?
Onze zakelijke adviseurs helpen je graag, en belangrijker nog: zij denken met je mee. Tijdens de gratis Bedrijfsverzekeringscheck bekijken ze of je nog goed verzekerd bent, of je niet oververzekerd bent en of jouw verzekeringen nog passen bij je situatie. Hiermee voorkom je dat je betaalt voor risico’s die wellicht nu niet van toepassing zijn.